Word vriend van SKIN

De stichting en de noodzaak van haar bestaan

De stichting Vrienden van SKIN werd in 2006 opgericht om donateurs/vrienden te werven om het werk van Samen Kerk in Nederland financieel te ondersteunen. Sindsdien zijn  er diverse acties geweest met het oog op deze donateurswerving en hebben enkele honderden vrienden zich aangesloten.
Maar het werk is nog steeds hard nodig. Voor een stevig fundament onder de financiële huishouding van SKIN zijn geen vijfhonderd maar vijfduizend vrienden nodig. Dat is dan ook de inzet. We roepen u als bezoeker van de website op om u aan te sluiten.

Klik hier om het beleidsplan en de ANBI gegevens in te zien.

 

 

Overleg met PKN

Er is overleg met vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk in Nederland over de vraag, hoe de diaconieën van de PKN te bewegen zijn om het werk van SKIN te ondersteunen.

 

 Mogelijkheden die genoemd zijn:

- Het houden van een aparte collecte voor het werk

- Het opnemen in het projectensteun lijstje

- Het bestemmen van een avondmaal collecte

- Het oproepen van gemeenteleden om vriend te worden

De PKN benadrukt dat niet alleen gehoopt wordt op een positief onthaal bij de diaconieën, maar ook dat de aandacht voor migrantenkerken in het algemeen en plaatselijke migrantenkerken in het bijzonder er door zal worden vergroot. Dit alles geheel in lijn met de PKN visienota.

 

 

Bestuur en comité van aanbeveling

Bestuur:  

Huub Lems - Voorzitter

Jan Fennema - Penningmeester

Arnold van Heusden - Lid

 

Comité van aanbeveling:

Ds. Ineke Bakker                  Dr. Gert Noort

Drs. Paul van Oosten          Mw. Cynthia Ortega

Dr. Arjan Plaisier                  Drs. Jan Pronk

Dr. Bas Plaisier                     Ds. Otto Ruff

Dr. Joris Vercammen           Dr. Hans Visser

Prof. Bram van de Beek      Dhr. Hans Brüning

Drs. Kathleen Ferrier           Prof. Jan Jongeneel

Ds. Klaas van der Kamp      Ds. Tom Marfo

Vriend worden

Steun ons door vriend te worden. Dit doet u eenvoudig door onderstaand formulier te printen.

 

Heeft u niet de mogelijkheid om te printen, dan kunt u uw adresgegevens doorgeven via ons contactformulier, dan zult u het formulier per post ontvangen.

 

Klik hier voor het formulier in PDF formaat.
Klik hier voor het formulier in WORD-formaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Steunen op andere manieren

Naast vriend worden kunt u ons steunen door:

 

PROMOTEN VAN HET WERK

U kunt uw familie, vrienden en bekenden wijzen op het werk van SKIN en het belang dat ook financieel mogelijk te maken. Laat hen gerust de nieuwsbrief meelezen. Zij kunnen ook een digitale versie van de nieuwsbrief opvragen via vrienden.van.skin@mailons.eu

 

DONATIES

U kunt eenmalig of periodiek een schenking aan ons werk overmaken. Het rekeningnummer is NL40ABNA0406077924 t.n.v. St. Vrienden van SKIN.

 

COLLECTEN

Plaatselijke gemeenten of hun diaconieën kunnen het werk steunen door een collecte hiervoor te houden en de opbrengst op het hierboven genoemde nummer over te maken.

 

FONDSEN

Zowel fondsenwervende instellingen als vermogensfondsen kunnen het werk van SKIN of specifieke programma’s van SKIN steunen door eenmalig of voor meerdere jaren een bijdrage te leveren. Het bestuur van SKIN en van de vriendenstichting zal graag met u de mogelijkheden nagaan.

 

ERFSTELLING OF LEGAAT

Het is altijd mogelijk de stichting in het testament te vermelden door haar met een deel van uw nalatenschap of een legaat bij uw overlijden te ondersteunen. Neemt u gerust contact op over de juiste vermelding in uw testament.

 

 

"Migrantenkerken in Nederland zijn een spiegel voor een ieder die herkenning zoekt als nieuwe Nederlander; zijn een staf om te lopen, voor een ieder die steun nodig heeft om verder te komen in een deels onbekende samenleving; zijn een maatje voor allen die beseffen dat christelijk geloof helpt om anderen in het hart te sluiten. Ik hoop daarom ook dat de koepel van de migrantenkerken SKIN op blijvende loyaliteit mag rekenen van een ieder die geloof en kerk zijn toegedaan." 

 

Drs. Ing. Klaas van der Kamp

Lid Comité van aanbeveling