top of page

SKIN Beleidsplan 2023-2025

'Bonding Capacities & Bridging Power'

De komende jaren zal SKIN prioriteit geven aan vier inhoudelijke thema’s: jeugd, huisvesting, armoede en mentale gezondheid. Deze thema’s hebben we in twee clusters verdeeld. Deze clusters zijn geïnspireerd door de theorie van politicoloog en bestuurskundige Robert Putnam over bonding en bridging. Putnam onderscheidt twee soorten sociaal kapitaal: bonding kapitaal en bridging kapitaal. Bonding vindt plaats tussen gelijksoortige mensen (zelfde leeftijd, ras, religie, etc.), terwijl bridging betrekking heeft op activiteiten tussen ongelijksoortige mensen. Hij stelt dat vreedzame multi-etnische samenlevingen beide soorten nodig hebben, en dat die twee soorten sociaal kapitaal elkaar versterken.

We zullen ons werk op deze vier thema's onderverdelen in activiteiten gericht op de versterking van de interne potentie en capaciteiten van de christelijke migrantengemeenschappen (lijn 1 ‘Bonding Capacities’), en in activiteiten gericht op de versterking van de samenwerking met en impact op mensen, gemeenschappen en organisaties in de omringende Nederlandse samenleving, waar de christelijke migrantengemeenschappen immers ook onderdeel van uitmaken (lijn 2 ‘Bridging Power’). 

De derde en laatste beleidslijn is ‘Regionalisering’. Dit is grotendeels een continuering en verdere uitbouw van hetzelfde speerpunt uit onze eerdere beleidsperiode. Regionalisering is eigenlijk een tussenstap tussen bonding en bridging, in die zin dat het de samenwerking bevordert tussen christelijke migrantengemeenschappen onderling, terwijl die onderling erg verschillen qua cultuur, denominatie en migratiegeschiedenis.

Meer lezen? U kunt ons beleidsplan 2023-2025 hier inzien!

bottom of page