WIE WIJ ZIJN

SKIN is een christelijke, onafhankelijke, landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland.

 

In mei 1992 werd in het Hendrik Kraemer Instituut (HKI) te Oegstgeest een bijeenkomst van Molukse theologen belegd. Daarbij was ds. R.F. Polanen van de Evangelische Broedergemeente (EBG) als gast aanwezig. In de discussie bleek toen, dat veel problemen en uitdagingen waarvoor de Molukse kerken zich in Nederland geplaatst zien, ook spelen bij de EBG. Deze ontdekking werd de aanleiding voor nauwere samenwerking tussen migrantenkerken, hetgeen uiteindelijk leidde tot oprichting van SKIN.

Bekijk onze introductiefilm (rechts van deze tekst).

 

Klik hier om de volledige lijst van het SKIN bestuur te zien.

Identiteit en Visie

De vereniging SKIN is uniek als interkerkelijke en interculturele organisatie die niet over migrantenkerken spreekt, maar van henzelf is.

De naam van onze vereniging weerspiegelt ons ideaal: samen met onze broeders en zusters in Christus gestalte geven aan de eenheid van het Lichaam van Christus, de Kerk, in ons land Nederland.

Volgens artikel 3.1 van de statuten van SKIN:

 

“De vereniging heeft ten doel hetdoor onderling contact en gezamenlijke actie van de bij de vereniging aangesloten christelijke geloofsgemeenschappenelkaar steunen bij het zoeken en vinden van een zodanige plaats in de Nederlandse samenleving dat zij de mogelijkheid hebben om als kerk of kerkelijke gemeente in de Nederlandse samenleving te functioneren”.

 

Lidkerken van SKIN zijn zowel de zogenaamde historische migrantenkerken (leden zijn afkomstig uit landen waar Nederland een historische – koloniale – band mee heeft gehad, zoals Indonesië, de Molukken en Suriname), als de ‘nieuwe’ migrantenkerken, opgericht of voortgezet door migranten die afkomstig zijn uit andere delen van de wereld.

Volgens de statuten van SKIN (art. 4) kunnen leden van de vereniging uitsluitend die kerken zijn, die een door migranten in Nederland gevormde christelijke geloofsgemeenschap zijn, die de Heilige Schrift aanvaarden als enige bron en norm voor haar getuigenis en dienst, de apostolische geloofsbelijdenis aanvaarden als uitdrukking van het door de leden van die geloofsgemeenschap gemeenschappelijk beleden geloof, en georganiseerd zijn aan de hand van een op schrift gesteld statuut tot regeling van haar leven en werken.

 

Klik hier om naar de pagina 'wat wij doen' te gaan, waar u kunt lezen over onze missie, doelgroep en doelstellingen.

Klik hier om onze jaar- en financiële verslagen te lezen.

Klik hier om onze partners te bekijken.

          
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now