top of page

SKIN-Amsterdam

In juni 2021 organiseerden SKIN en de PCC (Pentecostal Council of Churches) Amsterdam een succesvolle bijeenkomst over het plan om SKIN-Amsterdam op te richten. Circa 50 kerkleiders waren aanwezig, en uit de gesprekken bleek duidelijk animo om SKIN-Amsterdam te starten.

Al in 2022 zijn we begonnen met het vormen van één centraal coördinatiepunt waar alle internationale kerken in Amsterdam terecht kunnen met vragen. In onze activiteiten zal de focus in eerste instantie liggen op het delen en vergroten van de capaciteiten van de leiders en vrijwilligers van de kerken. We willen het Koninkrijk versterken door meer te leren van elkaars ervaringen en kennis, en zo ook elkaar beter te leren kennen! Uiteindelijke doel is de kerken te versterken in hun maatschappelijke inzet voor de Amsterdamse samenleving.

Door versterking van de kerken qua kennis en samenwerking, beogen we dat SKIN-Amsterdam zal uitgroeien tot een serieuze gesprekspartner namens de internationale kerken richting andere kerkelijke netwerken, sociaal-maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties.

In de zomer van 2023 is SKIN-Amsterdam officieel als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er is een bestuur gevormd, en we hopen voor 2024 fondsen te kunnen werven om een coördinerend medewerker aan te stellen en activiteiten te organiseren. In de tussentijd is de uitvoering van activiteiten ondergebracht ('geadopteerd') bij SKIN (landelijk). 

Activiteiten staan daarom vermeld bij de Agenda & Actualiteiten van SKIN, en voor contact kunt u email sturen naar Madelon Grant via madelon@skinkerken.nl
 

Elke week is er een wekelijks Open Huis van SKIN-Amsterdam. Welkom, elke maandag van 17:00-20:00 bij het gebouw van MCTC (Bullewijkpad 51, 1102 LB Amsterdam)! Wilt u meer weten over onze plannen? Heeft u een idee dat u met ons wil delen? Of heeft u misschien een vraag over iets wat er in uw eigen kerk speelt, of een plan dat u graag zou willen uitvoeren? Van harte welkom! Elke week is er een medewerker van SKIN aanwezig en kunt u zonder afspraak langskomen. 

 

Wilt u als kerk aansluiten bij SKIN-Amsterdam? Al meer dan 50 kerken gingen u voor. Alle internationale kerken in de regio Amsterdam zijn van harte welkom! Lees hier meer over de procedure, bestudeer het deelnemersreglement, vul het aanmeldformulier in en stuur die (met de gevraagde bijlages) naar madelon@skinkerken.nl

 

Wilt u meer weten over SKIN-Amsterdam? Dan zien we u graag op ons wekelijks Open Huis!

Logo SKINAmsterdam.jpg
Inloop SKIN-A 1 juni 2023.JPG
bottom of page