top of page

SKIN-Amsterdam in oprichting

In juni 2021 organiseerden SKIN en de PCC (Pentecostal Council of Churches) Amsterdam een succesvolle bijeenkomst over het plan om SKIN-Amsterdam op te richten. Circa 50 kerkleiders waren aanwezig, en uit de gesprekken bleek duidelijk animo om SKIN-Amsterdam te starten.

 

Hoe gaat het nu verder? De komende tijd wordt een stuurgroep samengesteld vanuit de internationale kerken in Amsterdam, en worden de plannen voor 2022 verder uitgewerkt. We hopen fondsen te kunnen werven om een coördinerend medewerker aan te stellen en activiteiten te organiseren.

In 2022 zijn we begonnen met het vormen van één centraal coördinatiepunt waar alle internationale kerken in Amsterdam terecht kunnen met vragen. In onze activiteiten zal de focus in eerste instantie liggen op het delen en vergroten van de capaciteiten van de leiders en vrijwilligers van de kerken. We willen het Koninkrijk versterken door meer te leren van elkaars ervaringen en kennis, en zo ook elkaar beter te leren kennen! Uiteindelijke doel is de kerken te versterken in hun maatschappelijke inzet voor de Amsterdamse samenleving.

Door versterking van de kerken qua kennis en samenwerking, beogen we dat SKIN-Amsterdam zal uitgroeien tot een serieuze gesprekspartner namens de internationale kerken richting andere kerkelijke netwerken, sociaal-maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties.

In 2022 zal SKIN landelijk het proces begeleiden om te komen tot een stichting SKIN-Amsterdam, met statuten, bestuursleden, inschrijving bij de KvK, een coördinerend medewerker en alles wat daar verder bij komt kijken. We doen dit in nauw overleg met de stuurgroep van SKIN-Amsterdam, de PCC Amsterdam, en Amsterdamse kerken die bij SKIN zijn aangesloten. 

In de tussentijd zijn we gestart met een wekelijkse open inloopochtend van SKIN-Amsterdam. Welkom, elke maandag van 17:00-20:00 bij het gebouw van MCTC (Bullewijkpad 51, 1102 LB Amsterdam)! Wilt u meer weten over onze plannen? Heeft u een idee dat u met ons wil delen? Of heeft u misschien een vraag over iets wat er in uw eigen kerk speelt, of een plan dat u graag zou willen uitvoeren? Van harte welkom! Elke week is er een medewerker van SKIN aanwezig en kunt u zonder afspraak langskomen. 

 

Wilt u als kerk aansluiten bij SKIN-Amsterdam? Alle internationale kerken zijn van harte welkom! Bij de open inloop kunt u meer horen over wat dit inhoudt, en zullen we een aanmeldformulier beschikbaar hebben. De procedure zal vergelijkbaar zijn met die van SKIN landelijk (zie website).

 

Wilt u meer weten over SKIN-Amsterdam? U kunt contact opnemen via madelon@skinkerken.nl / 06 33788164.

Logo SKINAmsterdam.jpg
Inloop-SKIN-A-1-sept-2022.jpg
bottom of page