top of page

Het werk van SKIN wordt financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van sponsors, donateurs, fondsen en bijdragen van deelnemende kerken. Zo werken we samen aan de opbouw van Gods veelkleurige kerk in Nederland.

Financiële steun

 

 

QR code.jpg

Donaties

Wilt u ook bijdragen aan het werk van SKIN? U kunt een gift overmaken naar NL40ABNA0406077924, t.n.v. Stichting SKIN.  

Ook kunt u deze Tikkie gebruiken en ook de QR code die u op deze pagina ziet. 

Overweegt u SKIN te steunen op structurele basis? Dan kunt u Vriend van SKIN worden! 

Kerken

Staat SKIN al op het collecterooster bij u in de kerk? Plaatselijke gemeenten of hun diaconieën kunnen het werk steunen door een collecte hiervoor te houden en de opbrengst over te maken naar NL40ABNA0406077924, t.n.v. Stichting SKIN.

Als kerk kunt u zich natuurlijk ook nog op andere manieren betrokken raken bij SKIN en de internationale en migrantenkerken. 

Fondsen

Financiële steun ontvangt SKIN onder andere van de volgende organisaties:

Kerk in Actie

Stichting Rotterdam

Maatschappij van Welstand

Fonds Kerk en Wereld

en anderen.

Onze dank gaat uit naar allen die bijdragen!

bottom of page