Het werk van SKIN wordt financieel mede mogelijk gemaakt door bijdragen van sponsors, donateurs, fondsen en bijdragen van deelnemende kerken. Zo werken we samen aan de opbouw van Gods veelkleurige kerk in Nederland.

Financiele steun ontvangen we onder andere van:

Kerk in Actie

Stichting Rotterdam

Maatschappij van Welstand

Fonds Kerk en Wereld

Stichting Vrienden van SKIN

en anderen.

Wilt u ook bijdragen? U kunt een gift overmaken naar NL51 INGB 0007 8648 32, BIC INGBNL2A. 

Overweegt u SKIN te steunen op structurele basis? Ontvang vrijblijvend informatie met betrekking tot onze vriendenstichting.  

En staat SKIN al op het collecterooster bij u in de kerk?

Onze dank gaat uit naar allen die bijdragen!

Financiële steun