Wat wij doen

Doelgroep en Doelstellingen
Op basis van schattingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2018) kan worden verondersteld dat er in Nederland ruim 1.000 internationale en migrantenkerken zijn en minstens 1.000.000 migrantenchristenen. In meer dan 75 talen worden er kerkdiensten gehouden in Nederland.

 

De interne en externe (brede) doelstellingen van SKIN zijn:

1. Intern: Dat de deelnemende kerken ten volle kerk kunnen zijn. Dit betekent dat zij op eigen wijze hun geloof kunnen belijden in eigen cultuur, taal en traditie.

2. Extern: Actief burgerschap en volwaardige participatie in de Kerk         en samenleving van Nederland bevorderen door middel van: 

    a. een platform te zijn van toerusting, vorming en uitwisseling                  (empowerment en sharing) enerzijds en

    b. anderzijds ons als stem en gezicht van de migrantenkerken en

       internationale kerken in Nederland te presenteren en te 

       manifesteren naar de autochtone kerken, overheid en politiek,

       maatschappelijke en religieuze organisaties en de hele

       Nederlandse samenleving.

 

 

 

Kerngebieden

SKIN wil een tastbare bijdrage leveren in het voorzien van de basisbehoeften van haar deelnemende kerken (back to basics). We doen dit met name door toerusting van leiders en actieve vrijwilligers op diverse onderwerpen. Toerusting is essentieel voor de stabiliteit en continuïteit van de christelijke geloofsgemeenschappen. SKIN ziet hierin voor zichzelf een verbindende, informerende en coördinerende en/of verwijzende rol weggelegd.

Het opzetten en versterken van regionale samenwerkingsverbanden tussen de internationale en migrantenkerken onderling ziet SKIN als een andere prioriteit. Verbondenheid tussen internationale  en migrantenkerken onderling zorgt er niet alleen voor dat kerken elkaar steunen, maar ook dat zij hun stem beter kunnen laten horen om hun belangen te behartigen richting de autochtone kerken, overheid en samenleving van Nederland. Zo wordt er lokaal gestalte gegeven aan ons ideaal: Samen Kerk zijn.

Regionale netwerken

In 2007 werd door Rev. Robert Calvert stichting SKIN-Rotterdam officieel opgericht. Wat SKIN doet op landelijk niveau, doet SKIN-Rotterdam in Rotterdam. SKIN-Rotterdam is een onafhankelijke rechtspersoon en heeft een eigen bestuur. Klik hier om de website van SKIN-Rotterdam te bezoeken.

Ook in andere steden ontstaan geleidelijk meer netwerken van migrantenkerken. Wilt u meer weten, of zelf meebouwen aan zo'n netwerk? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

Resultaten

De resultaten van ons werk presenteren wij elk jaar in een verslag.

Klik hier om de verslagen te bekijken.