ANBI - gegevens         

De Vereniging Samen Kerk In Nederland (SKIN) is door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De voor die erkenning benodigde gegevens staan op deze pagina weergegeven. Namelijk: Algemene gegevens // Bestuur // Jaarverslag // Financieel verslag.

A. ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Vereniging Samen Kerk In Nederland (SKIN)
RSIN / Fiscaal nummer:    806793910
Website adres:                   www.skinkerken.nl
E-mail:                                 info@skinkerken.nl
Telefoonnummer:             033-4450655
Adres / Postadres:             Koningin Wilhelminalaan 5
Postcode:                           3818 HN
Plaats:                                 Amersfoort

Het doel van SKIN is de aangesloten christelijke geloofsgemeenschappen te ondersteunen bij het zoeken en vinden van een volwaardige plaats als kerk of kerkelijke gemeente in de Nederlandse samenleving (Art. 3 Statuten).

Het huidige beleidsplan 2019-22 van SKIN omvat in het kort de volgende zaken (beleidsprioriteiten / speerpunten) (Beleidsplan 2016 – 2019):
- het (doen) verzorgen van opleidingen, training, toerusting van voorgangers en leidinggevenden binnen de doelgroep van SKIN,
- het (doen) opzetten, versterken, uitbreiden van regionale netwerken van (onder meer) geloofsgemeenschappen behorend tot de

  doelgroep van SKIN,
- het bevorderen van de zichtbaarheid en betrokkenheid van en bij de doelgroep van SKIN.


 

B. BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur van SKIN bestaat uit minstens vijf bestuursleden, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De overige bestuursleden zijn bestuurslid zonder een specifieke functie.
Voorzitter is mevrouw ds. Rhoïnde Mijnals – Doth, secretaris / penningmeester is de heer Jan Scholten, bestuurslid zonder functie is de heer Tecleab Habte. Er zijn twee vacatures.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.
Personeel in dienst van SKIN ontvangt een salaris op basis van de CAO voor kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. De bijbehorende rechtspositieregeling geldt ook voor hen.


C. JAARVERSLAG

Hier kunt u het Jaarverslag 2018 downloaden.

 

D. FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Hier kunt u het  Financieel jaarverslag 2018 downloaden (inclusief de accountantsverklaring).

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now