top of page

Als kerk deelnemen aan SKIN

 

Waarom?

Een deelnemende kerk van SKIN geniet vele voordelen. Deelnemende kerken:

 

 • maken deel uit van een interkerkelijk en intercultureel christelijk netwerk in binnen- en buitenland;

 • maken deel uit van een platform van toerusting, empowerment en uitwisseling van kennis en expertise;

 • worden beter op de kaart gezet; hun aanwezigheid, bijdrage en uitdagingen worden gepresenteerd aan zusterkerken, overheid, media, onderwijs- en onderzoekinstellingen en de hele Nederlandse samenleving;

 • worden op de hoogte gehouden van actuele en relevante ontwikkelingen op kerkelijk, sociaal-maatschappelijk en politiek niveau; 

 • krijgen van SKIN en van partnerorganisaties, praktische en actuele informatie, advies en begeleiding over allerlei belangrijke aspecten van kerk zijn in Nederland, zoals kerkregistratie, wet- en regelgeving, aanpak van mensenhandel en –smokkel en het bieden van hulp aan de slachtoffers, rechten van ongedocumenteerden, onder meer in de medische zorg, het justitiepastoraat en mogelijkheden voor het bezoeken van gedetineerden door voorgangers en kerkleden, missionaire kerkplanting, fondsenwerving en financiële administratie, en training van vrijwilligers die mensen willen begeleiden bij schuldhulp;

 • kunnen hun eigen kerkelijke activiteiten promoten onder andere deelnemende kerken;

 • kunnen voor specifieke vragen bij SKIN terecht, voor aanbeveling bij allerlei instanties. 

Wie? 

Deelnemende kerken van SKIN dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • zij is een door migranten in Nederland gevormde christelijke geloofsgemeenschap;

 • zij aanvaardt de Heilige Schrift als enige bron en norm voor haar getuigenis en dienst;

 • zij aanvaardt de apostolische geloofsbelijdenis als uitdrukking van het door de leden van die geloofsgemeenschap gemeenschappelijk beleden geloof;

 • zij is georganiseerd aan de hand van een op schrift gesteld statuut tot regeling van haar leven en werken.

 

Hoe? 

1. Download hier de procedure.
​2. Neem kennis van ons deelnemersreglement.

3. Vul het registratieformulier in en stuur het op per post of e-mail.

 

Information how to become a participant of SKIN

How? 

1. Download information on the procedure here.
​2. Read our regulations of participation.

3. Fill in our registration form (bilingual) and send it to us by post or e-mail.

Questions? Please feel free to contact us first through email or phone (see below).

 

bottom of page