top of page

Bestuur en staf

BESTUUR

De stichting heeft een bestuur, gekozen door de leden, bestaande uit met name voorgangers en leidinggevenden binnen diverse lidkerken.

 

Ds. Rhoinde Mijnals-Doth, voorzitter
Dhr. Jan Scholten, penningmeester

Pastor Tecleab Habte, bestuurslid

Pastor Hedwig Komproe, personeelszaken

Pastor Elias Agyemang, bestuurslid

Mw. Grace Goei, bestuurslid

Mw. Eunice Anita-Offerman, secretaris


ADVISEURS

Drs. Paul The Gwan Tjaij

Dr. Sjaak van ’t Kruis

 

STAF

Er zijn drie betaalde arbeidskrachten in dienst van SKIN, te weten:

Coördinator Ir. Anmar S.N. Hayali (1 fte)

Coördinator Madelon Grant (0,8 fte)

Adviseur huisvesting Gaetan Mbwete (0,2 fte)

De stichting wordt verder gedragen door het werk dat door de bestuursleden en andere vrijwilligers verzet wordt.

Begin 2023 hebben we afscheid genomen van Marjolein Hekman en Samany Sedney-Bruynder. SKIN is dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren, en wenst hen alle goeds!

Team afscheid Marjolein en Samany 6 feb 23.jpg
bottom of page