top of page

Links

Op deze pagina treft u links naar diverse pagina's die raakvlakken hebben met het werk van SKIN.

Categorie 1:    Kerken en christelijke/interkerkelijke organisaties en initiatieven

Categorie 2:    Huisvesting

Categorie 3:    Opleidingen en toerusting

Categorie 4:    Jongeren

Categorie 5:    Vluchtelingen, ongedocumenteerden en/of (aanpak / hulp slachtoffers) mensenhandel en –smokkel

Categorie 6:    Media

 

 

 

 

Kerken en christelijke/interkerkelijke organisaties en initiatieven

Nederlands Christelijk Forum (NCF)   www.ncf.nu

Raad van Kerken (RvK)    www.raadvankerken.nl

Evangelische Alliantie- Evangelische Zendingsalliantie (EA-EZA)   www.ea.nl   www.eza.nl

Nederlandse Zendingsraad (NZR)   www.zendingsraad.nl

Rooms-Katholieke Kerk (RKK)   www.rkkerk.nl

Protestantse Kerk in Nederland (PKN)   www.pkn.nl

Oud-Katholieke Kerk (OKK)   www.okkn.nl

Vereniging van Orthodoxen   www.orthodoxen.nl

Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)   www.vpe.nl

Unie van Baptisten Gemeenten   www.baptisten.nl

Leger des Heils   www.legerdesheils.nl

SKIN-Rotterdam   www.skinrotterdam.nl

Alpha-cursus Nederland   www.alpha-cursus.nl

Ark Mission   www.arkmission.nl

CAMA (Christian and Missionary Alliance)   www.cama.nl

Connecting Churches   www.connectingchurches.nl

Christelijk-Sociaal Congres (CSC)   www.stichting-csc.nl

Evangelielectuur Anderstaligen Service (EAS)   www.eas-lectuur.nl

Evangelie & Moslims   www.evangelie-moslims.nl

Evangelisch Werkverband (EWV)   www.ewv.nl

GIDSnetwerk   www.gidsnetwerk.nl

Gereformeerde Bond in de PKN   www.gereformeerdebond.nl

Gereformeerde Zendingsbond (GZB)   www.gzb.org

Hulp in Praktijk (HiP)   www.stichtinghip.nl

Internationale Bijbelbond (IBB)   www.ibb.nu

International Church Plants (ICP)   www.icpnetwork.nl

lFES Nederland   www.ifes.nl

IZB - Vereniging voor Zending in Nederland   www.izb.nl

Kerk in Actie   www.kerkinactie.nl

Kerk in Nood   www.kerkinnood.nl

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)   www.bijbelgenootschap.nl

Open Doors (OD)   www.opendoors.nl

Operatie Mobilisatie (OM)   www.nl.om.org

SOFAK (Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken)   www.sofak.nl

STEK - stichting voor stad en kerk   www.stekdenhaag.nl

Stichting 24-7 Gebed   www.24-7gebed.nl

Stichting Opwekking   www.opwekking.nl

Stichting Present Nederland   www.stichtingpresent.nl

Veilige Kerk helpt kerken om huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk te (h)erkennen, voorkomen en aanpakken.

Wycliffe Bijbelvertalers   www.wycliffe.nl

ZakBijbelBond - Gospel for Guests   www.zakbijbelbond.nl

 

 

Huisvesting

Stichting Kerken voor Kerken   www.kerkenvoorkerken.nl

Commissie kerkgebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-K)   www.cioweb.nl/cio/index.php?id=49

Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN   www.kerkrentmeester.nl

Task Force Toekomst Kerkgebouwen   www.toekomstkerkgebouwen.nl

 

Fondsen

Anton Jurgensfonds www.antonjurgensfonds.nl

Dirk Bos fonds www.dirkbosfonds.nl

Elise Mathilde Stichting www.elisemathilde.nl

Fonds Commissie Kerk en Wereld www.protestantsekerk.nl/thema/kerk-en-wereld

Fonds DBL www.fondsdbl.nl

Fundatie Van den Santheuvel Sobbe www.fundatiesobbe.nl

Haella Stichting www.haella.nl

Hofsteestichting www.hofsteestichting.nl

Insinger Stichting www.insingerstichting.nl

Kansfonds www.kansfonds.nl

KNR PIN www.knr.nl/pin/

Maatschappij van Welstand www.mvw.nl

RC Maagdenhuis www.maagdenhuis.nl

RCOAK www.rcoak.nl

Sint Laurensfonds www.sintlaurensfonds.nl

SOFAK www.sofak.nl

Stichting Rotterdam www.stichtingrotterdam.nl

Stronck-Kemp Fonds www.stronckkempfonds.nl

Weeshuis der Doopsgezinden www.weeshuisdoopsgezinden.nl

Deze lijst is zeker niet uitputtend! Neem contact op met SKIN voor specifiek fondsenadvies.

Opleidingen en toerusting

Amsterdam Bible Academy (ABA)   www.abacademy.nl

Christelijke Hogeschool Ede (CHE)   www.che.nl

Christelijke Hogeschool Windesheim   www.windesheim.nl

Evangelisch College   www.evangelisch-college.nl

Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF)   www.etf.edu

Foundation University   www.foundationuniversity.com

GIDS Netwerk Academy   www.gidsnetwerkacademy.nl

In Church Academy (VPE)   www.vpeopleidingen.nl

Intercultural Impact   www.interculturalimpact.nl

Moluks Theologisch Seminarie   www.molukstheologischeopleiding.nl

Protestantse Theologische Universiteit (PThU)   www.pthu.nl

Radboud Universiteit Nijmegen (RU) / Nijmegen Institute for Mission Studies (NIM) www.ru.nl - www.ru.nl/nim

Tyndale Theological Seminary   www.tyndale-europe.edu

Universiteit van Tilburg   www.tilburguniversity.edu/nl

Universiteit Utrecht (UU)   www.uu.nl

Vrije Universiteit (VU)   www.vu.nl
 


Jongeren

HGJB (hervormd-gereformeerde jeugdbond)   www.hgjb.nl

Jeugd met een Opdracht (JmeO) / Youth With A Mission (YWAM)   www.ywam.nl

Jong Katholiek (RKK)   www.jongkatholiek.nl www.rkkerk.net/jongeren.htm

JOP (Programma Jeugdwerk Protestantse Kerk)   www.jop.nl

Youth Alive (VPE)   www.youthalive.nl

Youth for Christ (YfC)  www.yfc.nl

 

 

Vluchtelingen, ongedocumenteerden en/of (aanpak / hulp slachtoffers) mensenhandel en –smokkel

BLinN (Bonded Labour in Nederland)   www.mensenhandel.com

CoMensha (Coördinatiecentrum Mensenhandel)   www.mensenhandel.nl

FairWork   www.fairwork.nu

Stichting Gave (Gastvrijheid aan Asielzoekers door Vriendschap en Evangelisatie)   www.gave.nl

INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers)   www.inlia.nl

IOM (Internationale Organisatie voor Migratie)   www.iom-nederland.nl

Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) / het Breed Medisch Overleg (BMO)   www.stichtinglos.nl

SRTV (Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel)   www.srtv.info

Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken   www.raadvankerken.nl/pagina/1474/vluchtelingen

 

 

Media

Ark Media   www.arkmedia.nl

Christelijk Nieuws   www.christelijknieuws.nl

Christelijk Informatie Platform (CIP)   www.cip.nl

Evangelische Omroep (EO)   www.eo.nl

Family7   www.family7.nl

FD Periodieken, uitgever van onder meer ‘Christelijk Weekblad’ en ‘Het Goede Leven’   www.fdperiodieken.nl

Friesch Dagblad   www.frieschdagblad.nl

Geassocieerde Pers Diensten (GPD)   www.gpd.nl

Groot Nieuws Radio   www.grootnieuwsradio.nl

Katholiek Nieuwsblad en ander nieuws RKK   www.katholieknieuwsblad.nl www.katholieknederland.nl

Nederlands Dagblad (ND)   www.nd.nl

Pan-African Media and Development Agency (Radio Voice of Naija, Majesty Christian TV Network) www.radiovoiceofnaija.wordpress.com

Reformatorisch Dagblad (RD)   www.refdag.nl

Trans World Radio   www.transworldradio.nl

Trouw   www.trouw.nl

Stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd/IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland)   www.ikonrtv.nl

De Waarheidsvriend   www.dewaarheidsvriend.nl

Woord en Dienst   www.woordendienst.nl

Zendtijd voor Kerken (ZvK)   www.zvk.nl

bottom of page