top of page

SKIN Beleidsnota 2019-2022

Woord vooraf
De drieslag ‘diversiteit – verbondenheid – participatie' is van fundamenteel belang voor SKIN. De grote diversiteit als gegeven en de continue gerichtheid op participatie zijn van blijvend belang voor ons werk als stichting voor en door internationale en migrantenkerken.

 

De onderlinge verbondenheid, die we bewust hoog in het vaandel houden, is een rode draad in al ons werk. De versterking en intensivering van onze verbondenheid zullen we naar vermogen nastreven. We onderstrepen het belang van bezoeken, gesprekken en meeleven met elkaar als kerken in Nederland. In de culturen van de verschillende thuislanden wordt hieraan bijzonder grote waarde gehecht.

Hierbij gaat het er niet om dat wij zeggen wat deelnemende kerken willen horen, maar dat wij horen wat deelnemende kerken willen zeggen. Alleen zo zullen wij de stem van deze kerkgemeenschappen in de Nederlandse samenleving kunnen laten horen, en hen ondersteunen in hun dagelijkse reilen en zeilen.

 

Download hier de SKIN Beleidsnota 2019-2022

 

 

Als christelijke kerken mogen we leven en werken onder het gezag en de bescherming van onze Heer. Deze wetenschap plaatst ons beleid en werk in het licht van Zijn leiding. Dat leert ons bescheidenheid en geeft moed voor de toekomst.

 

Ds. Rhoïnde Mijnals-Doth

voorzitter

 

bottom of page