Woord vooraf
De drieslag ‘diversiteit – verbondenheid – participatie’, die we als titel hebben gekozen, is van fundamenteel belang voor SKIN. De grote diversiteit als gegeven en de continue gerichtheid op participatie zijn van blijvend belang voor ons werk als vereniging van migrantenkerken en internationale kerken.

 

De verbondenheid, die we bewust hoog in het vaandel houden, is een rode draad in al ons werk. De versterking en intensivering van de verbondenheid zullen we naar vermogen nastreven. Dit vermogen is echter beperkt. We onderstrepen het belang vanbezoeken, gesprekken en meeleven met elkaar als kerken in Nederland. In de culturen van de verschillende thuislanden wordt hieraan bijzonder grote waarde gehecht.

Hierbij gaat het er niet om dat wij zeggen wat de lidkerken willen horen, maar dat wij horen wat de lidkerken willen zeggen. Dat vraagt veel tijd. We kunnen echter niet alles doen wat we willen,maar we willen proberen te doen wat we kunnen. Naar wij hopen zal de regionalisatie ook hierbij goede diensten bewijzen. 

 

Download hier het Strategisch Beleidsplan 2012-2015

 

 

Strategisch Beleidsplan 2012-2015

1/4

Als christelijke kerken mogen we leven en werken onder het gezag en de bescherming van onze Heer. Deze wetenschap plaatst ons beleid en werk in het licht van Zijn leiding. Dat leert ons bescheidenheid en geeft moed voor de toekomst.

 

Ds. Rhoïnde Mijnals-Doth

voorzitter

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now