top of page

Nieuws  najaar 2019                bekijk nieuws voorjaar "19 of  nieuwsarchief

28 augustus 2019 / SKIN vertegenwoordigd op CSC-Congres 2019
Stichting Christelijk-Sociaal Congres (CSC) is een platform van circa 45 maatschappelijke organisaties die op een eigentijdse en inspirerende manier invulling willen geven aan hun christelijk-sociale wortels. Jaarlijks organiseert het CSC eind augustus een congres over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de christelijk-sociale identiteit van de deelnemers. Het doel is om elkaar te inspireren.
Op 28 augustus werd onder meer SKIN uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het CSC-Congres 2019 met als thema ‘Verbondenheid: met wie ben jij WIJ?’. SKIN-coördinator Anmar Hayali werd gevraagd een dilemma uit de praktijk van het werkveld te presenteren en vanuit verbondenheid samen met deelnemers na te denken over mogelijke oplossingen. Klik voor meer informatie

1 september 2019 / Versterking kantoor SKIN
Sinds 1 september 2019 is SKIN versterkt met een nieuwe medewerker, Madelon Grant voor 2 dagen in de week. Zij zal vooral regionalisatie en fondsenwerving in haar portefeuille hebben.
Madelon is 7 jaar directeur geweest van SKIN-Rotterdam. Na 2 jaar gewerkt te hebben bij PAX, is zij deze nieuwe uitdaging aangegaan. Wij wensen haar in deze nieuwe functie Gods rijke zegen.

SKIN Madelon Grant

1 september 2019 / Holland Methodist Church viert 30-jarig bestaan
Op 1 september vierde SKIN-lidkerk Holland Methodist Church (HMC) haar 30-jarig jubileum in Amsterdam. Coördinator Anmar Hayali bracht de felicitaties en zegenbede van SKIN over tijdens de jubileum-kerkdienst. De leden van HMC zijn voornamelijk afkomstig uit het Caribisch gebied.

SKIN Holland Methodist Church viert 30-j

14 september 2019 / Conferentie over ‘The Changing Faces of Christianity’
Foundation Academy of Amsterdam organiseerde op 14 september de conferentie ‘The Changing Faces of Christianity’ met als hoofdsprekers Brian D. McLaren en Stefan Paas. McLaren ging in op de veranderende trends binnen het wereldwijde christendom. Prof. dr. Stefan Paas reflecteerde op de huidige situatie van de kerk in de Nederlandse context. SKIN was hierbij vertegenwoordigd.

SKIN Brian Mclaren.jpg

28 september 2019 / Publicatie en conferentie gewijd aan spirituele oecumene
In de rijk gevarieerde bundel ‘Spirituele oecumene'.  Over de vele vormen van de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God’, onder redactie van dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag, geven ruim vijftig auteurs uit diverse kerkelijke tradities hun visie op vele aspecten van spirituele oecumene.
Naar aanleiding van de verschijning van deze bundel organiseerden de Vereniging Protestants Nederland, uitgeverij Summum Academic Publications en de Stichting Nationale Synode op 28 september een conferentie met als thema ‘Kerkmuren: zegen of vloek? De kerk in de 21ste eeuw in het spanningsveld van hoog- en laagkerkelijke spiritualiteit’ in de Ichthuskerk te Amersfoort. SKIN was hierbij vertegenwoordigd

29 september 2019 / Bevestigingsdienst ds. Christien Crouwel als algemeen secretaris van de Raad van Kerken
Op 29 september vond de bevestiging van ds. Christien Crouwel plaats als predikant met een bijzondere opdracht voor het werk als algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. SKIN-voorzitter ds. Rhoinde Mijnals-Doth was hierbij aanwezig.

4 oktober 2019 / NIM-symposium over westerse secularisatie en omgekeerde zending van christelijke migranten in Europa
Op 4 oktober organiseerde het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen (NIM) een symposium met als thema ‘Western secularization and reversed Christian mission: New challenges and opportunities in a globalized age’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een significant deel van de aanwezigen vertegenwoordigde de (Rooms-Katholieke) migrantenparochies en –gemeenschappen in ons land. Ook de voorzitter en coördinator van SKIN participeerden in dit symposium.

11 oktober 2019 / Derde editie SKIN-VU ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken van start gegaan  
In september is de derde jaarlijkse editie van de eenjarige SKIN-VU postdoctorale ambtsopleiding voor pastors en leiders van internationale kerken van start gegaan. Acht studenten met diverse kerkelijke en culturele achtergronden volgen dit collegejaar deze opleiding aan het ‘Center for Theology of Migration’ (CThM, www.cthm.nl), het samenwerkingsverband tussen SKIN en Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.
Op uitnodiging van CThM-directeur dr. Samuel Lee verzorgde coördinator Anmar Hayali van SKIN op 11 oktober een presentatie over de migrantenkerken en internationale kerken in Nederland, aan de VU voor alle acht ‘fellow learners’ en de staf van het CThM, bestaande uit dr. Samuel Lee en dr. Daniëlle Phillips-Koning. De SKIN-presentatie over de geschiedenis, categorieën, maatschappelijke positie en missie van de honderden migrantenkerken en internationale kerken in ons land sloot goed aan op het programma van deze derde editie van het CThM. Vlak hiervoor hebben de studenten college gehad van dr. Arjan Plaisier over de geschiedenis van autochtone kerken in het land. 

18 oktober 2019 / Feestelijke presentatie 290ste editie Dagtekstenboekje
Op 18 oktober vond de feestelijke presentatie plaats van de 290ste editie van het Dagtekstenboekje van SKIN-lidkerk de Evangelische Broedergemeente, in het Catharijne Convent te Utrecht. De voorzitter en coördinator van SKIN hebben deze feestelijke bijeenkomst bijgewoond.

27 oktober 2019 / 37ste jaarlijkse viering van de zeemanskerken
Op 27 oktober vond de 37ste jaarlijkse gemeenschappelijke viering van de zeemanskerken plaats in de Evangelisch Lutherse Andreaskerk te Rotterdam. Deense, Duitse, Finse, Noorse, Nederlandse en Zweedse (zeeman)kerken participeerden hierin. SKIN-coördinator Anmar Hayali heeft deze dienst bijgewoond.
Het tv-programma ‘Met hart en ziel’ was te gast bij deze Zeemanskerkendienst. Voor meer informatie klik hier. Een korte reportage kunt u hier bekijken.  

SKIN 37ste jaarlijkse viering van de zee

31 oktober 2019 / Collegedag Chris Wright
Op 31 oktober organiseerde Tear in samenwerking met andere christelijke organisaties de collegedag ‘Part of the Story’ met Chris Wright als hoofdspreker. De bijeenkomst in Amsterdam werd goed bezocht door onder meer pastors van migrantenkerken en internationale kerken.

Voor meer informatie over deze collegedag klik hier.  Bekijk hier de aftermovie en de foto’s van de dag.

8 november 2019 / Bezoek Oecumenisch Patriarch Bartholomeos
Tussen 5 en 8 november bracht Oecumenisch Patriarch Bartholomeos van Constantinopel een bezoek aan Nederland om het 50-jarig jubileum van het (Oosters-Orthodox) Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg te vieren. In het kader van dit bezoek vierde de patriarch de openingsceremonie op 5 november in de parochie van de H. Katerina te Zaandam. Op 8 november vierde hij de Vespers in de kathedraal van de Grieks-Orthodoxe kerk H. Nikolaas te Rotterdam. Bij deze dienst was een groot aantal kerkleiders en anderen aanwezig. Het bezoek werd afgerond met een gala diner, bijgewoond door o.a. de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Op beide dagen was SKIN-coördinator Anmar Hayali op uitnodiging hierbij aanwezig. 

8 november 2019 / Presentatie onderzoeksrapport Armoede in Nederland

Op 8 november presenteerde het knooppunt Kerken en Armoede samen met de Raad van Kerken het onderzoeksrapport ‘Armoede in Nederland 2019’. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriële, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen in Nederland die financieel in de knel zitten of dreigen te komen. Bisschop Gerard de Korte van de Rooms-Katholieke Kerk en ds. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, hebben het rapport aangeboden aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Aansluitend vertelden mensen die in armoede leven hun verhaal en vond er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. Bij deze presentatie in de Pauluskerk in Rotterdam was SKIN vertegenwoordigd. Klik hier voor meer informatie.  

10 november 2019 / Kerkdienst Open Doors voor steun aan vervolgde christenen
Op 10 november organiseerde Open Doors in samenwerking met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Almelo een kerkdienst waarbij aandacht werd gevraagd, maar ook gebed en steun voor onze vervolgde broeders en zusters in Christus. Op uitnodiging was SKIN hierbij vertegenwoordigd.  

SKIN Open doors kerkdienst vervolgde chr

13 november 2019 / Bond van Nederlandse Predikanten organiseert bijeenkomst over Chinese christenen
Op 13 november organiseerde de Bond van Nederlandse Predikanten (BNP) een goedbezochte bijeenkomst voor emeriti-predikanten over christenen in China en het missionaire werk onder Chinese studenten in Nederland. Op uitnodiging was SKIN vertegenwoordigd bij deze bijeenkomst in Nijkerk.
 

13-11-2019 BNP.jpg

16 november 2019 / Dr. Samuel Lee nieuwe Theoloog des Vaderlands
Tijdens de Nacht van de Theologie, dit jaar op 16 november, is dr. Samuel Lee verkozen tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Het is de eerste keer dat een theoloog met een migratie-achtergrond deze rol vervult.
Dr. Lee is sinds 1994 voorganger van SKIN-lidkerk Jesus Christ Foundation Church in Amsterdam Zuidoost. Hij is ook oprichter van Foundation Academy of Amsterdam en directeur van het Center for Theology of Migration, het samenwerkingsverband tussen SKIN en de VU Amsterdam.
De Theoloog des Vaderlands wordt gekozen voor de periode van één jaar met als doel dat hij of zij in dat jaar optreedt als ambassadeur van de (academische) theologie in Nederland. Dr. Lee volgt hiermee prof. dr. Stefan Paas op. Allerlei media hebben aandacht besteed aan deze bijzondere benoeming. Lees hier het dankwoord van dr. Lee. Wij feliciteren pastor Samuel Lee van harte met deze welverdiende eretitel en bidden hem Gods onmisbare zegen toe!

Samuel Lee.jpg

november 2019 / Nieuwe voorganger King of kings Baptist Church
SKIN-lidkerk King of kings Baptist Church in Amsterdam Zuidoost heeft een nieuwe voorganger: pastor Isaac Kwaku Adu-Anning. Hij volgt pastor Frank Kutu op, die 28 jaar als voorganger gewerkt heeft in Amsterdam.
Broeder Isaac studeerde aan de Foundation Academy  of Amsterdam en volgde aansluitend met succes de SKIN-VU postdoctorale ambtsopleiding voor pastors en leiders van migrantenkerken, aan de VU.
Op 22 september werd hij in aanwezigheid van veel collega-voorgangers bevestigd door de rector van het Baptisten Seminarium, drs. Teun van der Leer, in Amsterdam. Klik hier voor het bericht op de website van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, waar King of kings Baptist Church ook deel van uitmaakt. Op uitnodiging van pastor Isaac Kwaku Adu-Anning heeft SKIN-coördinator Anmar Hayali deze gemeente onlangs bezocht.

23 november 2019 / Werkdag Geloven voorbij grenzen

Op 23 november hield de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken een werkdag in de Bergkerk in Amersfoort, bedoeld voor ieder die zich vanuit kerken en geloofsgemeenschappen inzet voor vluchtelingen en asielzoekers. Op deze dag heeft de projectgroep ook haar nieuwe uitgave gepresenteerd, met als titel ‘Geloven voorbij grenzen. Over de kerkelijke betrokkenheid bij vluchtelingen en asielzoekers’. Met deze brochure wil de Raad de velen die zich met hart en ziel inzetten voor vluchtelingen en asielzoekers bemoedigen en motiveren om door te gaan. Hoe kunnen we onze idealen van compassie en rechtvaardigheid, van geloof, hoop en liefde levend houden in een weerbarstige en complexe praktijk? Penningmeester Jan Scholten van SKIN was hierbij aanwezig. Voor meer informatie en materiaal over deze dag klik hier.

Foto bij conferentie Budapest.jpg

28 november 2019 / SKIN neemt deel aan Europese conferentie over migrantenkerken

Van 25 t/m 27 november organiseerde de European Evangelical Mission Association in samenwerking met de Europese Evangelische Alliantie een conferentie in Budapest, Hongarije, met als thema ‘Diaspora, Empire and the Kingdom of God. Mission to, through, with and from the diaspora church in Europe’. Meerdere aspecten van de migrantenkerken (in Europa), waaronder theologische training, zijn aan bod gekomen en besproken tijdens deze kleinschalige doch belangrijke bijeenkomst, die het karakter van een expertmeeting had. Vertegenwoordigers van diverse autochtone en internationale kerken in allerlei Europese landen participeerden hierin. Klik hier voor meer informatie. Tot de sprekers behoorde coördinator Anmar Hayali van SKIN. Klik hier om zijn bijdrage aan deze conferentie te lezen.

15 december 2019 / Contact met de EO geïntensiveerd
In de afgelopen periode liet de Evangelische Omroep (EO) weten het contact en de relatie met de migrantenkerken in het land te willen versterken en intensiveren en de wens uitgesproken dat de veelkleurigheid van het christelijke/kerkelijke spectrum meer weerspiegeld mag worden zowel binnen de eigen organisatie als in de eigen programmering en uitzendingen. Hiervoor nodigde de EO SKIN uit naar een aantal belangrijke bijeenkomsten. Op 4 oktober vond een ontmoeting in Driebergen plaats tussen de Raad van Toezicht en directie van de EO en een delegatie van SKIN, bestaande uit voorzitter Rhoinde Mijnals-Doth, dr. Moses Alagbe en coördinator Anmar Hayali. Zowel de mogelijkheden van de EO om in de eigen programma’s aandacht te besteden aan (het werk van) de migrantenkerken als het eigen diversiteitsbeleid kwamen tijdens het gesprek aan de orde.
Op 12 november organiseerde de EO een bijeenkomst in het eigen gebouw in Hilversum over de representatie van kerken bij de EO. Vertegenwoordigers van diverse kerken, waaronder SKIN-coördinator Anmar Hayali, hebben deelgenomen aan dit gesprek. De EO heeft deze keer weer gesproken over de urgentie om migrantenkerken (meer) te betrekken bij de EO.
Op uitnodiging fungeerde de kersverse Theoloog des Vaderlands, dr. Samuel Lee, als gastspreker tijdens de Ledenraad van de EO op 7 december te Hilversum, en nam hij samen met pastor Kelvin Onyema en de SKIN-coördinator deel aan de discussies over het thema EO en migrantenkerken. De warme ontvangst, waardering en reacties waren overweldigend positief. Enkele dagen later heeft een EO-medewerker de coördinator van SKIN geïnterviewd over hoe de EO dit proces concreet kan aanpakken.
Het proces werpt nu al vruchten af. Op 1, 8 en 15 december stond de aflevering van het EO-programma ‘Zie je zondag!’ in het teken van SKIN-lidkerk Evangelische Broedergemeente te Utrecht. Mocht u deze uitzendingen hebben gemist, dan kunt u ze hier bekijken.

bottom of page