top of page

Word Vriend van SKIN

Waarom Vrienden van SKIN?

In Nederland zijn er zo'n 1 miljoen christenen met een migratie-achtergrond, die samenkomen in zo'n 1.200 internationale en migrantenkerken. Samen Kerk in Nederland (SKIN) bestaat al meer dan 25 jaar, en is al die jaren gesteund in haar werk door kerken, donateurs en fondsen. Deze steun is hard noodzakelijk om de internationale kerken te kunnen blijven ondersteunen! Op deze website kunt u meer lezen over alle soorten ondersteuning die wij bieden. 

SKIN is een stichting zonder winstoogmerk en zonder structurele bron van financiering. We ontvangen geen subsidie. Donateurs zijn voor ons een onmisbare bron van steun. Twee keer per jaar sturen we al onze Vrienden de Vrienden-nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft wat er speelt in en rondom de internationale kerken in Nederland. 

In 2006 werd de stichting Vrienden van SKIN opgericht om donateurs/vrienden te werven om het werk van SKIN financieel te ondersteunen. Sindsdien hebben enkele honderden vrienden zich aangesloten. In 2020 is de Vriendenstichting gefuseerd met Stichting SKIN.


Het werk onder de internationale en migrantenkerken is nog steeds hard nodig. Jaarlijks worden naar schatting tientallen nieuwe kerken geplant vanuit de christelijke migrantengemeenschappen, en er komen als gevolg van m.n. conflicten en onrust elders in de wereld, nog steeds nieuwe gemeenschappen ons land binnen. Voor een stevig fundament onder de financiële huishouding van SKIN zijn geen vijfhonderd maar vijfduizend vrienden nodig. Dat is dan ook de inzet. We roepen u als bezoeker van de website op om u aan te sluiten.

Klik hier om het beleidsplan en de ANBI gegevens in te zien.

 

Vriend worden

Steun ons door Vriend van SKIN te worden. U kunt zich hiervoor eenvoudig aanmelden door ons een email te sturen met uw naam en contactgegevens. Wij nemen daarna contact met u op om verdere afspraken vast te leggen. U kiest zelf op welke manier en voor welke hoogte u uw bijdrage wilt vastleggen, of dat nu incidenteel, periodiek d.m.v. automatische incasso, of door  een schenkingsakte is.

 

Steunen op andere manieren

Naast vriend worden kunt u ons steunen door:

 

PROMOTEN VAN HET WERK

U kunt uw familie, vrienden en bekenden wijzen op het werk van SKIN en het belang dat ook financieel mogelijk te maken. Laat hen gerust de Vrienden-nieuwsbrief meelezen. Zij kunnen ook de nieuwsbrief opvragen via info@skinkerken.nl.

 

ERFSTELLING OF LEGAAT

Het is altijd mogelijk de stichting in het testament te vermelden door haar met een deel van uw nalatenschap of een legaat bij uw overlijden te ondersteunen. Neemt u gerust contact op over de juiste vermelding in uw testament.

 

OP ANDERE WIJZE BETROKKEN ZIJN

Lees hier welke andere opties er zijn om betrokken te worden bij het werk van SKIN. 

Het bankrekeningnummer van SKIN is NL40 ABNA 0406 0779 24 t.n.v. Stichting SKIN.

"Migrantenkerken in Nederland zijn een spiegel voor een ieder die herkenning zoekt als nieuwe Nederlander; zijn een staf om te lopen, voor een ieder die steun nodig heeft om verder te komen in een deels onbekende samenleving; zijn een maatje voor allen die beseffen dat christelijk geloof helpt om anderen in het hart te sluiten. Ik hoop daarom ook dat de koepel van de migrantenkerken SKIN op blijvende loyaliteit mag rekenen van een ieder die geloof en kerk zijn toegedaan." 

 

Drs. Ing. Klaas van der Kamp

Lid Comité van aanbeveling

bottom of page