top of page

Onderzoek naar christelijke migrantengemeenschappen in Nederland

Visie

SKIN hecht groot belang aan het vergroten van kennis over onze achterban, de christelijke migrantengemeenschappen in Nederland. Er is nog steeds relatief weinig bekend over deze gemeenschappen, en de beschikbare kennis is soms verouderd of fragmentarisch.

SKIN vindt het belangrijk om de algemene kennis over de christelijke migrantengemeenschappen te vergroten in de Nederlandse samenleving, en met name ook bij beleidsmakers. Onderzoek is hiervoor noodzakelijk en behulpzaam. 

Thema's

Met enige regelmaat worden we benaderd door instellingen en individuen die onderzoek doen. Waar mogelijk denken we daarin graag mee. Thema's die hier in aan de orde komen variëren, maar hebben bijvoorbeeld betrekking op:

> armoede en schulden

> samenwerking tussen kerken en andere organisaties of instanties

> huisvestingssituatie van kerken

> racisme en slavernijverleden

 

Samenwerking

In sommige gevallen kan SKIN samenwerkingspartner zijn in een onderzoek. Wilt u daar meer over weten, dan kunt u contact opnemen via info@skinkerken.nl.

We attenderen geïnteresseerde onderzoekers graag op de gezamenlijke verklaring die SKIN, SKIN-Rotterdam, PCC Amsterdam en de Hub Den Haag in september 2020 publiceerden. Om duurzaam en met draagvlak onderzoek te kunnen blijven doen, is het goed aandacht te hebben voor de constateringen die wij in deze verklaring doen.

Daarnaast attenderen we u graag op de bijdragen van Anneloes van Kuijk (KDC) en Madelon Grant (SKIN) aan het research seminar 'Building trust - conducting research among and with Christian migrants' dat het RUNOMI op 30 november 2022 organiseerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De bijdragen zijn online in te zien.

bottom of page