top of page

Samenwerking Samen Kerk in Nederland (SKIN) en Museum Catharijneconvent

SKIN en Museum Catharijneconvent stellen conservator internationale kerken aan

Samen Kerk in Nederland en Museum Catharijneconvent zijn per 1 januari 2021 een duurzame samenwerking aangegaan om het erfgoed van internationale kerkgemeenschappen en migrantenkerken in Nederland zichtbaar te maken voor een groot publiek. Daartoe is op initiatief van beide organisaties voor de komende jaren een conservator internationale kerken aangesteld. Nog niet eerder is er op deze manier aandacht geweest voor de diversiteit van het erfgoed van het christendom.  

 

Speciale conservator

SKIN en Museum Catharijneconvent hebben een gezamenlijk doel: het beter zichtbaar maken van deze (historische) diversiteit van het christendom in het publieke domein. Erfgoed is hier een heel belangrijk hulpmiddel bij. Daarom hebben beide organisaties, al geruime tijd gesprekspartners, de handen ineengeslagen om het tastbare en niet-tastbare erfgoed van internationale kerkgemeenschappen en migrantenkerken te onderzoeken en zichtbaar te maken voor een breed publiek. Beide organisaties hebben de wens uitgesproken voor een samenwerking die écht het verschil kan maken en impact heeft op zowel SKIN als Museum Catharijneconvent. Daarom is een medewerker van SKIN, Madelon Grant, per 2021 als conservator aangesteld in het museum.

Projecten

De invloed van migratie op het christendom krijgt een prominente rol in de vaste collectieopstelling, maar er worden ook tijdelijke presentaties gemaakt. Zo presenteerde het Catharijneconvent in 2021 de focuspresentatie Mystiek Moluks, waarin de Piring Natzar; de offerschaal die een belangrijke rol speelt binnen de traditie van Molukse kerken in Nederland, centraal stond. In 2022-2023 volgde de tentoonstelling Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop. Bovendien werken SKIN en Museum Catharijneconvent aan een beeldbepalend boek met interieurs van bijzondere internationale en migrantenkerken. Voor de realisatie van deze projecten ontvangt het museum een bijdrage van de Van Baaren Stichting en andere fondsen.

 

SKIN en Museum Catharijneconvent zijn zeer enthousiast over de samenwerking. Beide organisaties zijn er ook van overtuigd dat de aanstelling van Madelon Grant een vruchtbare basis is om ook in de verdere toekomst samen te blijven werken en de diversiteit van de kunst en cultuur van het christendom in Nederland, van verhalen tot bijzondere (kunst)voorwerpen, een plek te geven in de collectie van het museum. Beide partners willen zo, vanuit hun eigen kennis en expertise, een bijdrage leveren aan het maatschappelijke gesprek over migratie en diversiteit.

 

Migratie en de invloed daarvan op onze samenleving, is de laatste jaren uitvoerig belicht in musea en een zeer actueel maatschappelijk thema. Wat hierbinnen echter vrijwel nooit aan bod komt is de eeuwenlange geschiedenis die Nederland heeft met migratie, en hoe verweven deze geschiedenis is met het christendom. Al vanaf de vroege middeleeuwen en met de komst van de eerste missionarissen naar de gebieden die later Nederland zouden worden, is migratie bepalend geweest voor hoe onze maatschappij zich heeft gevormd. En zo is het anno 2023 nog steeds. Het rijke verhaal van het christendom in Nederland is een verhaal over komen en gaan, over culturele uitwisselingen, diversiteit en meerstemmigheid.

---

Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent is het rijksmuseum voor de geschiedenis, kunst en cultuur van het christendom in Nederland. Het museum beheert een unieke collectie van internationaal belang en omvat meer dan 70.000 kunst- en cultuurhistorische objecten. Museum Catharijneconvent is in heel Nederland actief. Met het nationale educatieproject Feest! bereikt het museum jaarlijks tienduizenden scholieren. Met het Grootste Museum van Nederland laat het museum een breed publiek kennis maken met de rijkdom van onze religieuze monumenten in onze dorpen en steden.

bottom of page