top of page

ANBI - gegevens         

De Stichting Samen Kerk In Nederland (SKIN) is door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De voor die erkenning benodigde gegevens staan op deze pagina weergegeven. Namelijk: Algemene gegevens // Bestuur // Jaarverslag // Financieel verslag.

anbi-200x15.png

A. ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:                        Stichting Samen Kerk In Nederland (SKIN)

KvK nummer:                     40539585
RSIN / Fiscaal nummer:    806793910

BTW nummer:                    806793910B01
Website adres:                   www.skinkerken.nl
E-mail:                                 info@skinkerken.nl
Telefoonnummer:             033-4450655
Adres / Postadres:             Koningin Wilhelminalaan 5
Postcode:                           3818 HN
Plaats:                                 Amersfoort

Het doel van SKIN is de aangesloten christelijke geloofsgemeenschappen te ondersteunen bij het zoeken en vinden van een volwaardige plaats als kerk of kerkelijke gemeente in de Nederlandse samenleving (Art. 3 Statuten).

Het huidige beleidsplan 2019-24 van SKIN omvat in het kort de volgende zaken (beleidsprioriteiten / speerpunten):
- het (doen) verzorgen van opleidingen, training, toerusting van voorgangers en leidinggevenden binnen de doelgroep van SKIN,
- het (doen) opzetten, versterken, uitbreiden van regionale netwerken van (onder meer) geloofsgemeenschappen behorend tot de

  doelgroep van SKIN,
- het bevorderen van de zichtbaarheid en betrokkenheid van en bij de doelgroep van SKIN.

B. BESTUURSSAMENSTELLING

Het bestuur van SKIN bestaat uit minstens vijf bestuursleden, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De overige bestuursleden zijn bestuurslid zonder een specifieke functie.

Huidige bestuurssamenstelling is:

mevrouw ds. R.H.C.Mijnals - Doth, voorzitter

mevrouw E.M.A.Anita - Offerman MScRA, secretaris

de heer Sjoerd Kurstjens, penningmeester

de heer pastor E.K. Agyemang, lid

mevrouw mr.S.L.Goei, lid

de heer pastor T.Habte, lid

de heer drs.H.A.C.Komproe, lid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.
Personeel in dienst van SKIN ontvangt een salaris op basis van de CAO voor kerkelijke medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. De bijbehorende rechtspositieregeling geldt ook voor hen.

C. JAARVERSLAG

Hier kunt u het Jaarverslag 2023 downloaden.

D. PRIVACY GEGEVENS

Hier kunt u ons AVG reglement vinden.

E. FINANCIEEL JAARVERSLAG

Hier kunt u het Financieel jaarverslag 2023 downloaden (inclusief de accountantsverklaring).

bottom of page