top of page

Meedoen: lidkerk worden

Wilt u samen met SKIN bouwen aan onze veelkleurige Nederlandse samenleving? Dit kunt u doen op 3 manieren:


1) Lid worden

 

Waarom?

Een lidkerk van SKIN geniet vele voordelen. De lidkerken:

 

 • maken deel uit van een interkerkelijk en intercultureel christelijk netwerk in binnen- en buitenland;

 • maken deel uit van een platform van toerusting, empowerment en uitwisseling van kennis en expertise;

 • worden beter op de kaart gezet; hun aanwezigheid, bijdrage en uitdagingen worden   gepresenteerd aan de zusterkerken, overheid, media, onderwijs- en onderzoekinstellingen en de hele Nederlandse samenleving;

 • worden op de hoogte gehouden van actuele en relevante ontwikkelingen op kerkelijk, sociaal-maatschappelijk en politiek niveau; 

 • krijgen van SKIN en van partnerorganisaties, praktische en actuele informatie, advies en begeleiding over allerlei belangrijke aspecten van kerk zijn in Nederland, zoals kerkregistratie, wet- en regelgeving, aanpak van mensenhandel en –smokkel en het bieden van hulp aan de slachtoffers, rechten van ongedocumenteerden, onder meer in de medische zorg, het justitiepastoraat en mogelijkheden voor het bezoeken van gedetineerden door voorgangers en kerkleden, missionaire kerkplanting, fondsenwerving en financiële administratie, en training van vrijwilligers die mensen willen begeleiden bij schuldhulp;

 • hebben stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. Hiermee beïnvloeden zij het beleid en de besluitvorming;

 • kunnen hun eigen kerkelijke activiteiten promoten onder medelidkerken van SKIN;

 • kunnen voor specifieke vragen bij SKIN terecht, voor aanbeveling bij allerlei instanties. 

Wie? 

Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van SKIN dient een kerk of geloofsgemeenschap te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • zij is een door migranten in Nederland gevormde christelijke geloofsgemeenschap;

 • zij aanvaardt de Heilige Schrift als enige bron en norm voor haar getuigenis en dienst;

 • zij aanvaardt de apostolische geloofsbelijdenis als uitdrukking van het door de leden van die geloofsgemeenschap gemeenschappelijk beleden geloof;

 • zij is georganiseerd aan de hand van een op schrift gesteld statuut tot regeling van haar leven en werken

 

Hoe? 

1. Download hier de procedure.
2. Neem kennis van de statuten.

3. Vul het registratieformulier in en stuur het op per post of e-mail.

 

 

2) Meewerken

 

Aan betrokken vrijwilligers hebben we altijd behoefte. Wilt u graag betrokken raken bij SKIN? Neem contact op om uw suggesties met ons te delen. 


 

3)  Steunen 

 

a. Door gebed. U kunt SKIN steunen door te bidden voor ons werk. 

 

b. Financieel. Een incidentele gift kunt u overmaken naar NL51 INGB 0007 8648 32, BIC INGBNL2A. Staat SKIN al op het collecterooster bij u in de kerk?

 

Overweegt u SKIN te steunen op structurele basis? Ontvang vrijblijvend informatie met betrekking tot onze vriendenstichting.  

bottom of page