top of page

Wat wij doen

Doelgroep en Doelstellingen

Op basis van schattingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2018) kan worden verondersteld dat er in Nederland ruim 1.000 internationale en migrantenkerken zijn en minstens 1.000.000 migrantenchristenen. In meer dan 75 talen worden er kerkdiensten gehouden in Nederland.

De interne en externe (brede) doelstellingen van SKIN zijn:

1. Intern: Dat de deelnemende kerken ten volle kerk kunnen zijn. Dit betekent dat zij op eigen wijze hun geloof kunnen belijden in eigen cultuur, taal en traditie.

2. Extern: Actief burgerschap en volwaardige participatie in de Kerk         en samenleving van Nederland bevorderen door middel van: 

    a. een platform te zijn van toerusting, vorming en uitwisseling                  (empowerment en sharing) enerzijds en

    b. anderzijds ons als stem en gezicht van de migrantenkerken en

       internationale kerken in Nederland te presenteren en te 

       manifesteren naar de autochtone kerken, overheid en politiek,

       maatschappelijke en religieuze organisaties en de hele

       Nederlandse samenleving.

Dit doen we door vier pijlers: toerusting, regionalisering, helpdesk en belangenbehartiging.

Toerusting

SKIN wil een tastbare bijdrage leveren in het voorzien van de basisbehoeften van haar deelnemende kerken (back to basics). We doen dit met name door toerusting van leiders en actieve vrijwilligers op diverse onderwerpen. Toerusting is essentieel voor de stabiliteit en continuïteit van de christelijke geloofsgemeenschappen. SKIN ziet hierin voor zichzelf een verbindende, informerende en coördinerende en/of verwijzende rol weggelegd.

Regionale netwerken

Het opzetten en versterken van regionale samenwerkingsverbanden tussen de internationale en migrantenkerken onderling ziet SKIN als een andere prioriteit. Verbondenheid tussen internationale  en migrantenkerken onderling zorgt er niet alleen voor dat kerken elkaar steunen, maar ook dat zij hun stem beter kunnen laten horen om hun belangen te behartigen richting de autochtone kerken, overheid en samenleving van Nederland. Zo wordt er lokaal gestalte gegeven aan ons ideaal: Samen Kerk zijn.

In verschillende steden en regio's ontstaan geleidelijk meer netwerken van migrantenkerken. Hier kunt u meer lezen over de programmalijn regionalisering.

Helpdesk

Bij de SKIN Helpdesk kunnen internationale kerken terecht met al hun vragen. Deze helpdesk werkt als een soort adviseur en wegwijzer. Want het is soms best moeilijk om als kerk de juiste informatie te vinden. Lees hier meer over onze helpdesk.

Belangenbehartiging

SKIN behartigt de belangen van de internationale en migrantenkerken in Nederland. Sommige zaken kun je niet alleen veranderen, en is het goed om samen in op te trekken. SKIN fungeert daarom ook als een vraagbaak of kenniscentrum voor belangstellenden vanuit onderzoek, media, politiek, en gevestigde christelijke organisaties en kerken.

Resultaten

De resultaten van ons werk presenteren wij elk jaar in een verslag. Klik hier om de verslagen te bekijken.

bottom of page