top of page

Regionalisering

Lokale samenwerking tussen internationale kerken is heel belangrijk. Een verdeeld huis kan niet staan. Door samenwerking kunnen kerken de krachten bundelen en hun stem op lokaal niveau beter laten horen. Veel vragen van kerken kunnen ook beter op lokaal niveau worden opgelost dan op landelijk niveau. Dat komt, omdat veel dingen lokaal worden geregeld: denk aan gebouwenkwesties, contact met de gemeente, of sociale hulp voor mensen met problemen. Hiervoor is een lokaal netwerk onontbeerlijk!

 

In sommige steden in Nederland hebben internationale en migrantenkerken de handen ineen geslagen om de krachten meer te bundelen. Ook zijn er netwerken waarin de internationale kerken en autochtone kerken samen optrekken. Elke stad is anders en de vormen van samenwerking zijn dat dus ook, maar ze delen een verlangen naar verbinding met en versterking van de internationale kerken. En hierin komen vaak vergelijkbare vragen, thema's en activiteiten naar boven. Denk bijvoorbeeld aan jeugd, taal, gezondheid, huisvesting etcetera. Veel van dit werk is pionieren, en dan kan het fijn zijn om anderen te ontmoeten die hier ook mee bezig zijn, en zo van elkaar te leren. SKIN is daarom beschikbaar om deze initiatieven te ondersteunen.

 

Wat doen we?

 

> Ondersteuning en advies: via madelon@skinkerken.nl kunt u altijd contact opnemen. Madelon Grant is coordinator van SKIN en contactpersoon voor dit onderwerp. Zij kan meedenken, advies geven en doorverwijzen naar relevante personen of organisaties in het netwerk.

 

> Handreiking: een document met stappenplan, tips en praktijk-

voorbeelden, voor beginnende samenwerkingsverbanden.

Zie ook deze film ter inspiratie, met voorbeelden van SKIN-Rotterdam

en SKIN-Amsterdam!

 

> Ontmoetingen: om elkaar te inspireren en ervaringen uit te

wisselen, en (indien gewenst) samen actie te ondernemen. We

bepalen met elkaar wat we doen, SKIN staat open voor input

van lokale netwerken om te horen waar behoefte aan is!

 

> Lokale activiteiten: organiseert u lokaal een activiteit gericht op samenwerking tussen internationale kerken? SKIN is beschikbaar om een bijdrage te leveren aan deze activiteit, bijvoorbeeld door mee te denken in de voorbereiding en/of een kort woord te spreken.

> Bestaande initiatieven: SKIN coördineert de coalitie Samen Kerk = Samen Sterk. Deze coalitie ontstond in coronatijd en is sindsdien een ontmoetingsplek gebleven voor bestaande samenwerkingsverbanden zoals SKIN-Rotterdam, SKIN-Amsterdam, PCC Amsterdam, PIKU Utrecht, en de HUB Den Haag

Wilt u betrokken zijn bij dit werk? Neem dan contact op via madelon@skinkerken.nl.

Beschikbare documenten:

- Jaarverslag SKIN-Amsterdam 2023.

- Verslag PIKU (1 juni 2023-31 mei 2024).

uitwisseling groep klein.JPG
bottom of page