top of page

Administratie en Organisatie

Als kerk ben je vooral gericht op de verkondiging van het evangelie en het praktisch handen en voeten geven van Gods woord in de samenleving. 

Tegelijkertijd komt er ook allerlei administratief en organisatorisch werk kijken bij het kerkzijn. Dat is misschien niet waar de meeste mensen voor gemotiveerd zijn, maar voor de langere termijn groei en bloei van een kerk is een stabiele organisatie en administratie wel noodzakelijk. Zonder geld kun je geen gebouw huren, zonder inschrijving bij de Kamer van Koophandel kun je geen bankrekening openen of huur- of koopcontract aangaan. En ga zo maar door. 

Vaak is niet precies duidelijk welke regels gelden voor kerken, en hoe je die in de praktijk moet toepassen. Om deze redenen delen we hier basisinformatie over enkele veelgestelde vragen van kerken over de volgende onderwerpen: 

1. Stichting of kerkgenootschap?

2. Kerkgenootschap: zelf statuten opstellen? Basisinformatie volgens de Nederlandse wet- en regelgeving.

3. Kerk registreren: advies van de notaris.

4. Bankrekening openen.

5. Boekhouding op orde.

6. Goed bestuur.

7. ANBI status.

8. Verzekeringen.

9. Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

10. Invoering van het UBO register per 27 maart 2022 en wat dat voor kerken betekent.

11. Invoering van de Wet Inburgering per 1 januari 2022.

12, Invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2020.

Meer weten? Check ook onze pagina's over Huisvesting en Gemeenschap zijn.

Mist u bepaalde informatie in deze Kennisbank? Neem dan contact op met de SKIN Helpdesk via info@skinkerken.nl

bottom of page