top of page

Wat wij doen

Doelgroep en Doelstellingen
Op basis van schattingen van het Sociaal Cultureel Planbureau wordt verondersteld dat er in Nederland meer dan 1.000 internationale en migrantenkerken zijn en minstens 1 miljoen christenen met een migratie-achtergrond. Zij zijn katholiek, Orthodox of protestants. Elke zondag wordt er in meer dan 75 talen kerkdiensten gehouden in Nederland. 

 

De interne en externe (brede) doelstellingen van SKIN zijn:

1. Intern: Dat de aangesloten kerken ten volle kerk kunnen zijn. Dit betekent dat zij op eigen wijze hun geloof kunnen belijden in eigen cultuur, taal en traditie.

2. Extern: Actief burgerschap en volwaardige participatie in de kerk         en samenleving van Nederland bevorderen door middel van: 

a. een platform te zijn van toerusting, vorming en uitwisseling     (empowerment en sharing) enerzijds, en

b. anderzijds ons als stem en gezicht van de internationale en    migrantenkerken in Nederland te presenteren en te manifesteren naar de autochtone kerken, overheid en politiek, maatschappelijke en religieuze organisaties en de hele Nederlandse samenleving.

Vier thema's

De komende jaren zal SKIN prioriteit geven aan vier inhoudelijke thema’s: jeugd, huisvesting, armoede en mentale gezondheid. 

We zullen ons werk op deze vier thema's onderverdelen in activiteiten gericht op de versterking van de interne potentie en capaciteiten van de christelijke migrantengemeenschappen, en in activiteiten gericht op de versterking van de samenwerking met en impact op mensen, gemeenschappen en organisaties in de omringende Nederlandse samenleving, waar de christelijke migrantengemeenschappen immers ook onderdeel van uitmaken. SKIN ziet hierin voor zichzelf een verbindende, informerende en coördinerende en/of verwijzende rol weggelegd. 

Klik hier om ons Beleidsplan 2023-2025 te lezen.

 

 

Strategie: regionalisatie

Het opzetten en versterken van regionale netwerken kan bijdragen aan zowel de opbouw als de uitbouw van de migrantenkerken en internationale kerken, en van SKIN als de landelijke vereniging van deze kerken. Dit wil zeggen dat er tegelijkertijd wordt gewerkt aan het bevorderen van de verbondenheid tussen de migrantenkerken en internationale kerken onderling (zowel lidkerken als niet-leden van SKIN) en aan het efficiënter presenteren van migrantenkerken en internationale kerken naar de autochtone kerken, overheid en samenleving van Nederland. Er wordt dan lokaal gestalte gegeven aan ons ideaal: Samen Kerk zijn.

 

Resultaten

De resultaten van het werk van vereniging SKIN presenteren wij elk jaar in een verslag.

Klik hier om de verslagen te bekijken.

 

bottom of page