top of page
Support Group

TOEKOMSTPLANNEN

Samen met stuurgroep en betrokken kerken, heeft SKIN-Amsterdam vier thema’s geïdentificeerd waar we de komende jaren mee aan de slag willen: ongedocumenteerden, jeugd, huisvesting en
mediation / peace building. In 2024 willen we starten met het thema jeugd.


Momenteel zijn we bezig met fondswerving, om een coördinator aan te kunnen stellen. In de tussentijd wordt SKIN-Amsterdam tijdelijk ‘bemenst’ door medewerkers van SKIN. De intentie is dat
als de organisatie eenmaal een of twee jaar loopt en op de rails staat, SKIN-Amsterdam kan verzelfstandigen tot een organisatie met een eigen bestuur en betaalde medewerkers.

 

Als eerste stap is SKIN-Amsterdam in de zomer van 2023 officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bestuursleden zijn:

  • Nana Baiden (voorzitter)

  • Rick Wan (penningmeester)

  • Eunice Anita-Offerman (secretaris)

  • Seth Adzokatse (lid)

  • Simon Achu (lid)

  • Milangela Streedel (lid)

Deelnemen

Screenshot 2022-11-19 at 17.53.45.png

Aansluiten als Kerk

Wilt u als kerk aansluiten bij SKIN-Amsterdam? Alle internationale kerken in de regio Amsterdam zijn
van harte welkom!


Voor aanmelding vragen we kerken om het registratieformulier link in te vullen en terug te sturen
via madelon@skinkerken.nl. Daarbij vragen we ook om een kopie van de statuten en inschrijving
Kamer van Koophandel. Met deze papieren zal de stuurgroep van SKIN-Amsterdam de kerk

uitnodigen voor kennismaken. Deze kennismaking is belangrijk, omdat we als kerken elkaar natuurlijk
moeten kennen om samen te kunnen werken.
1. Download hier
link de procedure.
​2. Neem kennis van ons deelnemersreglement
link.
3. Vul het registratieformulier
link in en stuur het op per post of e-mail.

bottom of page