top of page

Wie Zijn Wij? 

Zo’n 70% van de christenen in Amsterdam heeft een migratie-achtergrond. De stad telt naar schatting meer dan 200 internationale en migrantenkerken van heel diverse achtergronden. Gelovigen zijn protestants, katholiek of orthodox. Mensen hebben wortels in culturen wereldwijd: uit Indonesië, Suriname, China, uit Afrikaanse landen zoals Ghana, Latijns-Amerikaanse landen zoals Brazilië, of uit diverse Europese landen. In de Amsterdamse kerken worden dan ook tientallen verschillende talen gesproken!

 

SKIN-Amsterdam is ontstaan in 2021. Het is een netwerk van internationale en migrantenkerken in de regio Amsterdam. Er zijn al meer dan 50 kerken bij SKIN-Amsterdam betrokken, en regelmatig melden kerken zich nog nieuw aan. SKIN staat voor Samen Kerk in Nederland. Deze naam reflecteert onze visie, namelijk die van eenheid in diversiteit. Op deze website vindt u meer informatie wie we zijn, wat we doen en hoe u mee kunt doen.

Screenshot 2022-11-19 at 17.54.15.png
Screenshot 2022-11-19 at 17.55.20.png
Screenshot 2022-11-19 at 17.54.51.png
Screenshot 2022-11-19 at 17.52.13.png

DOEL VAN SKIN-AMSTERDAM

Uit onderzoek blijkt dat kerken een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving en het welzijn
van mensen. Het rapport Tel Je Zegeningen (2008, Universiteit Nijmegen) liet bijvoorbeeld zien dat
de Rotterdamse internationale en migrantenkerken de samenleving zo’n 50 à 60 miljoen euro per
jaar besparen. Dat is in Amsterdam niet anders!


Kerken zetten zich namelijk niet alleen in voor religieuze zaken, maar spelen ook een belangrijke
maatschappelijke rol. In de kerk helpen mensen elkaar met allerlei zaken omtrent integratie,
participatie, zorg en welzijn. Men wisselt bijvoorbeeld tips uit hoe je aan huisvesting of een baan
kunt vinden, mensen met financiële of relationele problemen kunnen pastorale en praktische
ondersteuning krijgen, etcetera. Kerken zetten zich niet alleen in voor hun eigen gemeenteleden;
veel kerken hebben activiteiten die ook toegankelijk zijn voor het algemene publiek, zoals taallessen,
voedsel- of kledingbanken, of naailessen.

 

Het doel van SKIN-Amsterdam is de internationale kerken in Amsterdam te versterken in het
gezamenlijk uitreiken naar inwoners met sociaal-maatschappelijke hulp. Dit doel zal SKIN-Amsterdam
op verschillende manieren nastreven:


a) door betere samenwerking tussen internationale kerken onderling, en met maatschappelijke en kerkelijke partners,
b) door meer van elkaar en van experts te leren,
c) door krachten te bundelen en daardoor de gezamenlijke belangen beter te behartigen, en zo erkend gesprekspartner te worden voor externe partijen zoals lokale overheid en sociale organisaties.

Historie

Hoe en waarom is SKIN-Amsterdam ontstaan

In 2021 nam de PCC (Pentecostal Council of Churches Amsterdam) contact op met SKIN (Samen Kerk
in Nederland
), de landelijke koepel van internationale en migrantenkerken. In andere steden zoals
Rotterdam en Den Haag, waren al lokale koepelorganisaties zoals
SKIN-Rotterdam en de HUB Den
Haag
, maar in Amsterdam nog niet. En dat terwijl Amsterdam de stad is met de meeste
internationale kerken in heel Nederland! Beide organisaties zagen de behoefte aan één centraal coördinatiepunt voor de internationale kerken in Amsterdam, om de gezamenlijke maatschappelijke inzet vanuit de
verschillende kerken te kunnen versterken. Bovendien zou zo’n coördinatiepunt goed kunnen dienen
als centrale spin in het web tussen de kerken en andere stakeholders in de stad, zoals de overheid en
de gevestigde kerken.

In juni 2021 organiseerden SKIN en de PCC een succesvolle bijeenkomst over het plan om SKIN-
Amsterdam op te richten. Uit het gesprek met de circa 50 aanwezige kerkleiders, bleek duidelijk
animo om SKIN-Amsterdam te starten.

Sindsdien hebben we gewerkt aan het opbouwen van een stuurgroep om SKIN-Amsterdam aan te
sturen, en hebben we een netwerk van zo’n 50 internationale en migrantenkerken in Amsterdam
opgebouwd. Op 11 juni 2022 werd SKIN-Amsterdam officieel gelanceerd met een feestelijke
bijeenkomst in Love Christian Center.

Lees hier meer: 

Parked Bicycles

Abonneer u op onze update voor kerken om regelmatig nieuws voor kerken te ontvangen 

bottom of page