top of page

Openstaande vacatures bij SKIN (30-01-2023):

- Vacature Medewerker Fondswerving (16 uur per week)

- Vacature Penningmeester 

Vacature Medewerker Fondswerving (16 uur per week)

 

Samen Kerk in Nederland (SKIN)

SKIN is een koepelorganisatie voor en door internationale en migrantenkerken in Nederland. We bestaan al meer dan 25 jaar en hebben zo’n 180+ deelnemende kerken. Er zijn inmiddels zo’n 1 miljoen christenen met een migratie-achtergrond in Nederland, die in meer dan 1.000 kerken samenkomen. Zij hebben zeer diverse culturele achtergronden en zijn van Protestants tot Katholiek of Orthodox. Het doel van SKIN is om de internationale kerken te ondersteunen in hun kerk-zijn in de Nederlandse context.

Voor de nieuwe beleidsperiode 2023-2025 zijn de volgende speerpunten gekozen:

 • Huisvesting

 • Armoede & Gelijke kansen

 • Mentale Gezondheid

 • Jeugd

 • Regionale/lokale samenwerking tussen kerken stimuleren.

Op deze thema’s doen we aan belangenbehartiging, organiseren trainingen en andere activiteiten, en zijn beschikbaar voor individuele vragen van kerken over de dagelijkse dingen waar zij in hun werk tegen aan lopen. We zetten ons in voor meer onderzoek, spreekbeurten en artikelen, en gesprekken met de politiek.

Medewerker Fondswerving (16 uur per week)

Uit allerlei onderzoek blijkt dat de maatschappelijke inzet van internationale kerken van groot belang is. Ze genieten het vertrouwen binnen hun gemeenschappen, doen veel sociaal-maatschappelijk relevant werk op grotendeels vrijwillige basis (naar schatting 75% van de internationale kerken heeft geen betaalde medewerkers in dienst), en bereiken mensen die de officiële instanties niet of minder effectief weten te bereiken. Tegelijkertijd is de financiële draagkracht van de internationale kerken soms beperkt. Met meer financiële ondersteuning, in combinatie met capaciteitsversterking, zouden zij meer kunnen betekenen voor hun gemeenschappen en de bredere samenleving.

Om deze reden is SKIN in samenwerking met SOFAK en ondersteuning van een aantal betrokken fondsen, gestart met een project rondom internationale kerken & fondswerving. Beoogde resultaat van dit project, is dat relevant werk van de kerken meer mogelijk wordt gemaakt doordat ze betere toegang krijgen tot financiële ondersteuning van fondsen. Op langere termijn hopen we dat kerken zelf voldoende fondsen weten te werven voor hun inzet, waarbij zelfredzaamheid en (financiële) duurzaamheid belangrijk zijn.

Eén onderdeel van dit project is capacity building onder de vrijwilligers binnen de kerken op het gebied van fondswerving & administratie. We zoeken hiervoor een medewerker fondswerving & administratie voor 16 uur in de week gemiddeld. Deze capacity building kan bestaan uit het organiseren en geven van trainingen; kerken coachen en ondersteunen in het in de praktijk toepassen van het geleerde; met de intentie van groei naar zelfstandig leren fondswerven. Inhoudelijk gaat dit niet alleen over fondswerving, maar ook over het waar nodig optimaliseren van de organisatie en administratie om te voldoen aan de voorwaarden die fondsen stellen qua verantwoording en good governance (statuten, KvK, ANBI etc.). De functie bestrijkt in principe heel Nederland, maar het zwaartepunt ligt op de steden Amsterdam en Utrecht.

Wat wij van jou vragen:

 • We zoeken iemand die de doelstellingen van SKIN onderschrijft. Vanzelfsprekend is hiervoor affiniteit en sensitiviteit met intercultureel werk en de kerk in al haar breedte gewenst.

 • Minimaal HBO+ opleidingsniveau en werkervaring op het gebied van fondswerving en administratie.

 • Plezier en ervaring in het schrijven van projectplannen, gestructureerd werken, én het coachen van mensen om nieuwe dingen te leren.

 • Omdat we in een klein team werken, lijkt ons werk soms wat op pionieren. We zoeken daarom iemand die naast het werken in teamverband, ook goed zelfstandig kan werken en zelf oplossingen kan bedenken die passen binnen wet- en regelgeving.

 • Tegelijkertijd hebben we elkaar juist nodig om goed samen te werken binnen het team van medewerkers, bestuur en vrijwilligers. Goede relationele vaardigheden, juist ook in een interculturele context, zijn daarom vereist. Bereidheid om in overleg soms ook enige algemene werkzaamheden binnen SKIN op te pakken.

 • Flexibele en dienstbare houding. SKIN kantoor is in Amersfoort, maar thuiswerken via zoom en persoonlijke afspraken op locatie bij de kerken zijn daarnaast ook zeer gebruikelijk.

 • Beschikbaar voor ca. 16 uur per week op onregelmatige werktijden. De meeste vrijwilligers werken overdag dus inzet in de avonduren is regelmatig gewenst.

 • Beheersing van minimaal Nederlands en Engels een must, verdere meertaligheid een pré.

 

Wat wij jou bieden:

 • Een unieke werkomgeving in een kerkelijk veld dat groeit in relevantie: de wereld van de internationale en migrantenkerken in Nederland.

 • De kans om met jouw expertise echt concreet bij te dragen aan het welzijn en gezond functioneren van deze kerken.

 • Veel vrijheid én verantwoordelijkheid. Je komt in een uitdagende werkomgeving met ruimte voor je eigen ontwikkeling en initiatief.

 • Volop mogelijkheden om meer te leren over het christelijk geloof in een multiculturele setting.

 • Arbeidsvoorwaarden en salariëring in lijn met PKN arbeidsvoorwaarden schaal 9 (max. €3.588,38 o.b.v. 36-urige werkweek). Freelance-constructie is in overleg ook bespreekbaar.

Overeenkomst is in principe voor de duur van één jaar, met uitzicht op verlenging (bij goed functioneren, succesvol verloop van het project, en onder voorbehoud van voortzetting van de financiering van dit project).

 

Interesse?

Wil je reageren op deze vacature? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@skinkerken.nl uiterlijk 15 maart 2023. Voor meer informatie over de organisatie en deze vacature kun je contact opnemen met coördinator Madelon Grant via madelon@skinkerken.nl.

Vacature penningmeester

Stichting SKIN is de landelijke koepelorganisatie van internationale en migrantenkerken. SKIN behartigt de belangen van de meer dan 1.000 internationale en migrantenkerken in Nederland, en ondersteunt voorgangers, leiders en vrijwilligers van deze kerken bij diverse vraagstukken rondom het kerk-zijn in de Nederlandse samenleving. Zie www.skinkerken.nl voor een indruk van ons werk.

Vanwege het verlopen van de bestuurstermijn van de huidige penningmeester is SKIN op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Taken van de penningmeester

De penningmeester is in samenwerking met de voorzitter financieel verantwoordelijk voor de bankrekeningen van de stichting en beheert die rekeningen. Hij/zij:

 • verzorgt de boekhouding van de stichting op een door het bestuur vastgestelde manier (nu: e-boekhouden) en stelt op verzoek gegevens / overzichten beschikbaar voor andere bestuursleden en voor daartoe aangewezen medewerkers

 • stelt in samenwerking en in overleg met andere bestuursleden en met medewerkers een balans en een begroting op en legt die ter goedkeuring voor aan het bestuur.

 • is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële jaarrekening van de stichting en levert daarvoor de benodigde gegevens aan bij de accountant die volgens een overeenkomst de jaarrekening opstelt.

 • is verantwoordelijk voor de wettelijke publicatie van de financiële gegevens (o.a. voor ANBI).

 • houdt voor een goed functioneren van de boekhouding van de stichting contact met relevante instanties, organisaties en personen (o.a. Belastingdienst, KvK).

 • verzorgt de salarisadministratie volgens een overeenkomst met de salarisadministratie van de PKN.

 • is medeverantwoordelijk voor de personeelsadministratie voor zover die financiële en/of arbeidsrechtelijke zaken betreft.

Daarnaast is de penningmeester betrokken bij het reguliere bestuurswerk van SKIN, zoals de bestuursvergaderingen (4x per jaar) en het dagelijks bestuur (1x per 6 weken).

 

Functieprofiel

Wij zoeken een ervaren penningmeester, bij voorkeur met een achtergrond in accountancy of als controller. Affiniteit met het werk en de doelgroep van SKIN is eveneens gewenst. Gemiddelde tijdsbelasting is 4 uur per week.

Reageren of meer informatie

Sollicitaties (CV + motivatiebrief) mogen worden opgestuurd naar info@skinkerken.nl. Wilt u eerst nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van SKIN, ds. Rhoinde Mijnals-Doth via 06 0654738139.

bottom of page