top of page

Openstaande vacatures bij SKIN (30-01-2023):

Vacature penningmeester

Stichting SKIN is de landelijke koepelorganisatie van internationale en migrantenkerken. SKIN behartigt de belangen van de meer dan 1.000 internationale en migrantenkerken in Nederland, en ondersteunt voorgangers, leiders en vrijwilligers van deze kerken bij diverse vraagstukken rondom het kerk-zijn in de Nederlandse samenleving. Zie www.skinkerken.nl voor een indruk van ons werk.

Vanwege het verlopen van de bestuurstermijn van de huidige penningmeester is SKIN op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Taken van de penningmeester

De penningmeester is in samenwerking met de voorzitter financieel verantwoordelijk voor de bankrekeningen van de stichting en beheert die rekeningen. Hij/zij:

  • verzorgt de boekhouding van de stichting op een door het bestuur vastgestelde manier (nu: e-boekhouden) en stelt op verzoek gegevens / overzichten beschikbaar voor andere bestuursleden en voor daartoe aangewezen medewerkers

  • stelt in samenwerking en in overleg met andere bestuursleden en met medewerkers een balans en een begroting op en legt die ter goedkeuring voor aan het bestuur.

  • is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële jaarrekening van de stichting en levert daarvoor de benodigde gegevens aan bij de accountant die volgens een overeenkomst de jaarrekening opstelt.

  • is verantwoordelijk voor de wettelijke publicatie van de financiële gegevens (o.a. voor ANBI).

  • houdt voor een goed functioneren van de boekhouding van de stichting contact met relevante instanties, organisaties en personen (o.a. Belastingdienst, KvK).

  • verzorgt de salarisadministratie volgens een overeenkomst met de salarisadministratie van de PKN.

  • is medeverantwoordelijk voor de personeelsadministratie voor zover die financiële en/of arbeidsrechtelijke zaken betreft.

Daarnaast is de penningmeester betrokken bij het reguliere bestuurswerk van SKIN, zoals de bestuursvergaderingen (4x per jaar) en het dagelijks bestuur (1x per 6 weken).

 

Functieprofiel

Wij zoeken een ervaren penningmeester, bij voorkeur met een achtergrond in accountancy of als controller. Affiniteit met het werk en de doelgroep van SKIN is eveneens gewenst. Gemiddelde tijdsbelasting is 4 uur per week.

Reageren of meer informatie

Sollicitaties (CV + motivatiebrief) mogen worden opgestuurd naar info@skinkerken.nl. Wilt u eerst nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van SKIN, ds. Rhoinde Mijnals-Doth via 06 0654738139.

bottom of page