UBO

  

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging, maar ook kerkgenootschappen. 

 

De EU eist van alle bedrijven, maar ook instellingen waaronder kerken, een UBO verklaring, die in het UBO-register moet staan. Het UBO-register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Het doel van het UBO-register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is. 

 

Wat betekent dit voor kerken?  

Kerken moeten hun UBO uiterlijk 27 maart 2022 hebben geregistreerd bij de KvK. Onze ervaring is dat banken nu al om zo’n registratie kunnen vragen. Over de regeling dat de UBO van kerkgenootschappen in de KVK moet worden opgenomen wordt op dit moment nog gesproken met het ministerie. Hoe, wie en op welk niveau de UBO van kerken moet worden ingeschreven is dus nog niet duidelijk. Het advies van de VKB is dan ook dat kerken nu nog geen actie ondernemen.

Kerken zijn al wel verplicht een UBO op te geven bij banken en financiële instellingen als zij daar om vragen. Kerken van de Protestantse Kerk in Nederland hebben een zogeheten ‘pseudo-UBO’ omdat er niet een natuurlijk persoon is aan te wijzen die uiteindelijke belanghebbende is als het gaat om de ‘eigendom’ en het ‘zeggenschap’ binnen de gemeente of diaconie. Pseudo-UBO zijn de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het eigen statuut, of zo mogelijk als bestuurder staan genoemd in de documenten van de kerkelijke organisatie.

Nadere informatie over de werking van UBO kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de SKIN Helpdesk via samany@skinkerken.nl