Toerustingsprogramma najaar 2020

Cursus Financien & de kerk (29 september - 20 oktober)

Of je het wil of niet, vrijwel alles kost geld. Ook een kerk. Geld maakt het werk voor Gods Koninkrijk mogelijk. Deze cursus is bedoeld voor mensen die in hun kerk verantwoordelijk zijn voor de financien, of dat misschien in de toekomst gaan doen. Ook pastores zijn nadrukkelijk van harte welkom: kom gerust samen, dat is handig na afloop want samen weet je dan meer! De cursus staat onder leiding van Eunice Anita-Offerman, registeraccountant, en de VKB, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

 

Cursusavond 1. De Penningmeester (29 september, docent: Bert van Rijssen, projectmanager VKB, Eunice Anita-Offerman, RA)

In deze eerste workshop gaan we in op de rol van de penningmeester van een kerk. Wat voor persoonlijke eigenschappen en vaardigheden maken iemand geschikt als penningmeester? Wat zijn de verantwoordelijkheden van een penningmeester en wat zijn de verantwoordelijkheden van het bestuur als geheel? Wat is het verschil tussen uitvoering en management? En hoe verdeel je de taken zo, dat er voldoende controle is en je als kerk voorkomt dat er iets mis gaat?

 

Cursusavond 2. De Administratie (6 oktober, docent: ds. Jos Aarnoudse, directeur VKB, Eunice Anita-Offerman, RA)

Het is heel belangrijk om je administratie goed op orde te hebben. Als je de ANBI status wil hebben, fondsen wil werven, of een gebouw wil kopen: je hebt een goede administratie nodig om te kunnen groeien als gemeente. Hoe ziet zo'n administratie er nou uit? Hoe moet je financiele stukken lezen en begrijpen? Dat is niet iets wat je zomaar kunt. En hoe hou je de administratie goed bij, welke procedures zijn daarvoor nodig?

 

Cursusavond 3. Verantwoord financieel management (13 oktober, docent: Rik Buddenberg, bestuurslid VKB, Eunice Anita-Offerman, RA)

Behalve het bijhouden van de administratie komt er nog meer kijken bij verantwoord financieel management van de kerk. Veel kerken hebben bijvoorbeeld een ANBI-status. Om deze status te krijgen, moet je voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria geven een kader van wat in de ogen van de Belastingdienst verantwoord financieel management is. Hoe werkt de ANBI-status precies en waar moet je op letten (bijvoorbeeld in de voorlichting naar gemeenteleden toe)? En hoe betrek je gemeenteleden bij de financiele situatie van de kerk, op een manier dat ze zich wel mede verantwoordelijk voelen, maar zich niet onder druk voelen gezet?

 

Cursusavond 4. Fondswerving (20 oktober, docent: drs. Madelon Grant)

Er zijn allerlei manieren om aan geld te komen als kerk. De basisinkomsten van kerken bestaan meestal uit tienden, offers en andere giften. Er zijn ook andere manieren: subsidies of fondsen aanvragen. In deze workshop zal basisinformatie worden gegeven over fondswerving voor kerken. Welke fondsen zijn er, hoe werken ze, en wat moet je doen om geld aan te kunnen vragen?

Praktische informatie

Tijd: 19:30-21:30. Aanmelden of meer informatie: uiterlijk 25 september via madelon@skinkerken.nl of 06 33788164.

Deelname: gratis, via Zoom. Als u de hele cursus volgt, krijgt u een certificaat als bewijs van deelname. Het is ook mogelijk om losse workshops te volgen, maar dan krijgt u geen certificaat.

Cursus Geestelijke Zorg (26 oktober - 9 november)

Eén van de kerntaken van een pastor is het verlenen van geestelijke

ondersteuning aan gemeenteleden, en soms aan mensen van buiten

de kerk. De Bijbel biedt hiervoor basisprincipes. In deze cursus verken-

nen we het terrein van de geestelijke zorg en hoe zij toegepast kan

worden in deze wereld, waarin culturele diversiteit de dagelijkse realiteit

is. Ook kijken we hoe wetenschap-pelijke inzichten vanuit o.a. de psycho-

logie zich verhouden tot pastorale en geestelijke zorg. De cursus wordt

verzorgd door drs. Hedwig Komproe, pastor en psycholoog, en door

drs. Godian Ejiogu, geestelijk verzorger.

 

Cursusavond 1. Cultuursensitieve zorg (26 oktober, docent: drs. Godian Ejiogu)

Bij het bieden van geestelijke zorg is het van belang om zorg te verlenen op een manier die voldoende aansluit bij de leefwereld van de client. Zijn of haar leefwereld wordt gevormd door de culturele achtergrond van de client. Als zorgverlener ben je zelf echter ook cultureel bepaald, en soms heb je misschien een andere culturele achtergrond dan je client. Hoe herken je elementen in jezelf die anders zijn dan in de client, en hoe zorg je ervoor dat die geen drempel vormen bij het verlenen van geestelijke zorg? Welke rol speelt interculturele communicatie hierin en wat zegt de Bijbel hier eigenlijk over?

 

Cursusavond 2. Relatie tussen geloof en psychologie (2 november, docent: drs. Hedwig Komproe)

Bij veel (migranten)christenen speelt er wantrouwen jegens en onbekendheid met psychologie. Met geestelijke problemen gaan zij naar de pastor. Maar veel pastores merken ook dat het niet altijd lukt om mensen te genezen. In deze workshop gaan wij onderzoeken, wat de raakvlakken zijn tussen pastorale counselling en psychologie, en wat de verschillen. Kunnen geloof en psychologie elkaar op een zinnige manier aanvullen en helpen in het genezingsproces van een mens, en zo ja, hoe werkt dat dan? Hoe kan psychologie Bijbels worden toegepast? Kunnen psychologen en andere specialisten in de hulpverlening binnen onze kerkelijke gemeenschappen worden ingeschakeld?

 

Cursusavond 3. Omgaan met mensen in nood (9 november, docent: drs. Hedwig Komproe)

Als pastor of pastoraal werker komen er soms situaties op je pad, waarin mensen in acute geestelijke nood verkeren. Er is een heftig ongeluk gebeurd, iemand heeft onverwacht slecht nieuws gekregen, of een thuissituatie is volledig uit de hand gelopen. Het kan gebeuren dat het nodig is dat je geestelijke ondersteuning biedt, zelfs al zijn het mensen die je niet kent of die geen christen zijn. Hoe sta je mensen geestelijk bij in zulke situaties?

 

Cursusavond 4. Pastorale ethiek en zelfzorg als leider (16 november, docent: drs. Godian Ejiogu)

Als pastor of leider in de kerk heb je een functie waarin je verantwoordelijkheid draagt. Tegelijkertijd kom je met mensen in aanraking die soms kwetsbaar zijn en hulp nodig hebben. En kun je onder vuur komen te liggen bij problemen of meningsverschillen in de kerk. Hoe kun je als leider op een eerlijke en juiste manier met mensen omgaan, en tegelijkertijd je eigen grenzen bewaken? Hoe bescherm je jezelf als leider tegen misstappen en verleidingen? Hoe bewaar je je geestelijke kracht bij tegenslag en negatieve gebeurtenissen in je gemeente, en hoe kun je weer tot rust komen en opladen?

Praktische informatie

Tijd: 19:30-21:30. Aanmelden of meer informatie: uiterlijk 20 oktober via madelon@skinkerken.nl of 06 33788164. Deelname: gratis, via Zoom.

Als u de hele cursus volgt, krijgt u een certificaat als bewijs van deelname. Het is ook mogelijk om losse workshops te volgen, maar dan krijgt u geen certificaat.

Cursus Juridische vragen & de kerk (17 november - 7 december)

Wat zijn de regels en wetgeving waar je als kerk mee rekening moet houden? Wat zijn je rechten en plichten? Raak je soms de weg kwijt in hoe het zit? Kom dan naar deze cursus. Juridische vragen ontstaan vaak pas als er een probleem is, maar liever wil je preventief bepaalde risico's voorkomen. Bijvoorbeeld dat je alleen een huurcontract tekent waar geen vreemde clausules in staan. Dat je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel in een vorm die past bij hoe jouw kerk wil functioneren. Dat je bij ongelukken of brand verzekerd bent, en geen problemen met de overheid of Belastingdienst krijgt over arbeidscontracten of privacy van kerkleden. Voor al deze vragen, welkom bij deze cursus! De cursus wordt verzorgd door diverse professionals op juridisch gebied.

Cursusavond 1. Gebouwen (dinsdag 17 november, docent: mr. Bart-Jan

Walraven)

In deze eerste workshop gaan we in op juridische kwesties die kunnen

ontstaan rondom gebouwen. Bij huur van een gebouw teken je als het

goed is een huurcontract. Wat hoort er wel en niet in zo'n contract te

staan? Waar moet je op letten? Maar ook bij gebruik van een gebouw

kunnen juridische vragen ontstaan, bijvoorbeeld over geluidsoverlast,

bestemmingsplannen of gebruiksvergunningen. Bart-Jan Walraven is als

advocaat dagelijks bezig met deze vragen, en helpt ook vaak kerken.

 

Cursusavond 2. Alles over inschrijving bij KvK (maandag 23 november,

docent: ds. Jos Aarnoudse, directeur VKB)

Sta je als kerk als stichting, kerkgenootschap of vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? De keuze die je maakt heeft consequenties voor je organisatie. Vooral als je bijvoorbeeld te maken hebt met een moederkerk in het buitenland die bepaalde regels heeft die misschien soms net anders zijn dan de regels in Nederland. Of als je de pastor een salaris wil gaan betalen of een gebouw wil kopen. Goed om met een expert even rustig over na te denken wat het beste bij jouw kerk past!

 

Cursusavond 3. Verzekeringen & de kerk (maandag 30 november, docent: Edward van den Hoonaard EZA)

Als kerk kun je met allerlei zaken te maken krijgen naast alle reguliere dingen die bij kerk zijn horen kun je ook met vervelende zaken te maken krijgen. Denk hierbij aan brand, diefstal of schade aan derden. Wat als je de financiele zaken niet goed op orde hebt, wat zijn dan de risico's en wie is er aansprakelijk? Het is dan fijn om te weten dat er verzekeringen zijn die deze risico’s kunnen afdekken. EZA verzekeringen is gespecialiseerd in het verzekeren van risico’s voor kerk en zending.

 

Cursusavond 4. Privacywetgeving & de kerk (maandag 7 december, docent: ds. Jos Aarnoudse, directeur VKB)

Als kerk werk je met mensen, en daarvoor heb je hun contactgegevens nodig. Je bewaart deze bijvoorbeeld in een ledenadministratie en verstuurt hen nieuwsbrieven. Hoe kun je zorgen dat je als kerk voldoet aan de privacywetgeving?

 

Praktische informatie

Tijd: 19:30-21:30. Aanmelden of meer informatie: uiterlijk 10 november via madelon@skinkerken.nl of 06 33788164. Deelname: gratis, via Zoom. Als u de hele cursus volgt, krijgt u een certificaat als bewijs van deelname. Het is ook mogelijk om losse workshops te volgen, maar dan krijgt u geen certificaat.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now