top of page

Nieuwe stagiaire bij SKIN: Anna Kornelis

Op 17 januari is Anna Kornelis gestart aan haar stage bij SKIN, die tot de zomer 2022 zal duren. 

Zij stelt zich voor:

 

"Ik ben Anna, 24 jaar, en ik studeer Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Als onderdeel van mijn master Religie & Beleid ben ik net begonnen als stagiair bij SKIN, waarbij ik me vooral zal bezighouden met de belangenbehartiging van kerken. Ik heb heel veel zin om hier de komende maanden mee aan de slag te gaan, en ik kijk er vooral naar uit om zoveel mogelijk kerken die bij SKIN zijn aangesloten van dichterbij te leren kennen!"

Anna gaat zich bij SKIN richten op de belangenbehartiging die SKIN namens de internationale en migrantenkerken in Nederland voert richting de landelijke overheid. De kerken hebben met allerlei verschillende thema’s te maken (huisvesting, ongedocumenteerden, werkloosheid, internationaal bankieren) die onder verschillende beleidsterreinen vallen. Om effectief belangen te kunnen behartigen, is van belang keuzes te maken.

 

Anna zal met onze achterban in gesprek gaan welke thema's voor hen de hoogste prioriteit hebben, en op basis daarvan een advies schrijven voor SKIN waarin ze drie thema's verder uitwerkt. Hiermee kan SKIN betere keuzes maken voor de speerpunten én praktische aanpak van onze belangenbehartiging voor de komende jaren. 

Heeft u interesse in dit project en denkt u graag met Anna en SKIN mee? Neem dan contact met ons op via info@skinkerken.nl

Foto klein.jpg
bottom of page