Persbericht: Boek 'De wereldkerk in eigen land' over migrantenkerken en internationale kerken verschenen

 

SKIN – Samen Kerk In Nederland heeft recent een boek over migrantenkerken en internationale kerken gepubliceerd. Het is voor het eerst dat SKIN zich op deze wijze presenteert. Ir. Anmar Hayali, coördinator van SKIN, is de auteur van het boek waarin twaalf van deze kerken worden geportretteerd.

Grote diversiteit    In de twaalf portretten komt de diversiteit van kerken met een migratieachtergrond en internationale en interculturele achtergrond in ons land sterk naar voren. Van Rooms-Katholiek tot Presbyteriaans, van Oosters-Orthodox tot Pinksterkerk of van Hernhutter tot Oriëntaals-Orthodox. Van soms al eeuwenlang in Nederland gevestigd tot nog maar enkele decennia hier aanwezig. Van kerken met duizenden gelovigen tot nog maar met enkele kleine gemeenschappen aanwezig. Met een herkomst uit Azië, Afrika, het Midden-Oosten en andere delen van de wereld.

Uniforme beschrijving van veelkleurigheid    De twaalf kerken worden, ondanks dat ze vaak zeer van elkaar verschillen, elk op dezelfde wijze beschreven. Eerst iets over de naam en de achtergrond of herkomst daarvan, vervolgens iets over de plaatsen waar de gelovigen in ons land bijeenkomen en over het aantal kerkleden, dan bijzonderheden zoals de riten en de talen die worden gebruikt. En tot slot iets over de contacten met andere kerken en hun ‘missionaire drive’. Dit maakt het boekje goed leesbaar.

De auteur ir. Anmar Hayali    De teksten zijn van de hand van de coördinator van SKIN ir. Anmar Hayali. Als geen ander kent hij de wereld van deze kerken. Hij heeft een vaardige pen en bezocht de beschreven kerken één of meerdere malen. Door de beschrijving van zijn ervaringen en ontmoetingen tijdens deze bezoeken worden de portretten levendig en kom je als lezer dichterbij.

Niet alleen portretten van kerken    Naast de beschrijvingen van de twaalf kerken, welke eerder en soms in ingekorte vorm in Woord & Dienst verschenen, is ook het inleidend artikel hierover te vinden. Verder is er een overzichtsartikel over SKIN zelf en een interview met Anmar Hayali, waarin we hem beter leren kennen, opgenomen.

Unieke uitgave    Het is voor het eerst dat SKIN zich op deze wijze presenteert. Het initiatief hiertoe werd door de stichting Vrienden van SKIN genomen, die vond dat deze bijzondere reeks van portretten een breder publiek verdiende. En het boek De wereldkerk in eigen land. Twaalf portretten van diverse migrantenkerken en internationale kerken in Nederland is daarvan het resultaat.

Het boek (60 pag.) is nu te bestellen voor € 10 op vriendenvanskin@outlook.com

Het persbericht is hier te downloaden.