top of page

Terugblik 2020

8 december / Deelnemersbijeenkomst

Het bestuur van SKIN nodigde alle aan SKIN deelnemende kerken van harte uit voor een online deelnemersbijeenkomst! Deze vond plaats op 8 december 20:00-21:30 via zoom. Doel van deze bijeenkomst is om met bij SKIN betrokken kerken in gesprek te gaan over ontwikkelingen en plannen bij SKIN. We blikten terug op 2020 en vooruit naar 2021. De korte terugblik is hier te zien.

17 november- 7 december 19:30-21:30 / Juridische vragen & de kerk

Wat zijn de regels en wetgeving waar je als kerk mee rekening moet houden? Wat zijn je rechten en plichten? Raak je soms de weg kwijt in hoe het zit? Kom dan naar deze cursus. Juridische vragen ontstaan vaak pas als er een probleem is, maar liever wil je preventief bepaalde risico's voorkomen. Bijvoorbeeld dat je alleen een huurcontract tekent waar geen vreemde clausules in staan. Dat je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel in een vorm die past bij hoe jouw kerk wil functioneren. Dat je bij ongelukken of brand verzekerd bent, en geen problemen met de overheid of Belastingdienst krijgt over arbeidscontracten of privacy van kerkleden.

Voor al deze vragen, welkom bij deze cursus! De cursus wordt verzorgd door diverse professionals op juridisch gebied.

Cursusavond 1. Gebouwen (dinsdag 17 november)

Cursusavond 2. Alles over inschrijving bij KvK (maandag 23 november)

Cursusavond 3. Verzekeringen & de kerk (maandag 30 november)

Cursusavond 4. Privacywetgeving & de kerk (maandag 7 december)

>> Meer informatie zie hier.

1 tot 7 november / Week van Gebed tegen de impact van corona

De coalitie Samen Kerk = Samen Sterk waarin verschillende organisaties en personen vanuit internationale en migrantenkerken vertegenwoordigd zijn riepen iedere christen in Nederland op tot een Nationale week van gebed tegen de verspreiding en de gevolgen van het Coronacrisis van 1 tot 7 november 2020. Elke dag om 8.00 uur waren we in gebed verbonden met elkaar, ieder op zijn eigen plek en in zijn eigen taal. Voor iedere dag werd een woord en gebedspunt door verschillende voorgangers en in verschillende talen online gezet. Deze video's zijn hier terug te kijken en geven een prachtig beeld van de eenheid in diversiteit die de kerk in Nederland inmiddels kent!

26 oktober - 16 november 19:30-21:30 / Geestelijke Zorg

Eén van de kerntaken van een pastor is het verlenen van geestelijke ondersteuning aan gemeenteleden, en soms aan mensen van buiten de kerk. De Bijbel biedt hiervoor basisprincipes. In deze cursus verkennen we het terrein van de geestelijke zorg en hoe zij toegepast kan worden in deze wereld, waarin culturele diversiteit de dagelijkse realiteit is. Ook kijken we hoe wetenschappelijke inzichten vanuit o.a. de psychologie zich verhouden tot pastorale en geestelijke zorg. De cursus wordt verzorgd door drs. Hedwig Komproe, pastor en psycholoog, en door drs. Godian Ejiogu, geestelijk verzorger.

Cursusavond 1. Cultuursensitieve zorg (26 oktober)

Cursusavond 2. Relatie tussen geloof en psychologie (2 november)

Cursusavond 3. Omgaan met mensen in nood (9 november)

Cursusavond 4. Pastorale ethiek en zelfzorg als leider (16 november)

>> Meer informatie zie hier.

29 september - 20 oktober 19:30-21:30 / Financiën & de Kerk

Of je het wil of niet, vrijwel alles kost geld. Ook een kerk. Geld maakt het werk voor Gods Koninkrijk mogelijk. Deze cursus is bedoeld voor mensen die in hun kerk verantwoordelijk zijn voor de financiën, of dat misschien in de toekomst gaan doen. Ook pastores zijn nadrukkelijk van harte welkom: kom gerust samen, dat is handig na afloop want samen weet je dan meer! De cursus staat onder leiding van Eunice Anita-Offermans, registeraccountant, en de VKB, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.

Cursusavond 1. De Penningmeester (29 september)

Cursusavond 2. De Administratie (6 oktober)

Cursusavond 3. Verantwoord financieel management (13 oktober)

Cursusavond 4. Fondswerving (20 oktober)

>> Meer informatie zie hier.

6 juli 2020 / Webinar Steunmaatregelen overheid SKIN & VKB

Onder bepaalde voorwaarden kunnen kerken soms gebruik maken van de steunmaatregelen die de overheid biedt vanwege de coronacrisis.

In samenwerking met de VKB (www.kerkrentmeester.nl) organiseerde SKIN dit webinar voor alle internationale kerken, om wegwijs te worden in alle soms verwarrende informatie! De hand-out van deze webinar is hier beschikbaar in Nederlands en Engels.

16 juni 2020 / Eén jaar database migrantenkerken.nl: interview Joshi van Veen namens SKIN op GrootNieuwsRadio

"Witte kerken hebben geen idee waar anderstalige christenen zijn" - Groot Nieuws Radio

5 juni 2020 / Reactie op actualiteiten

Als bestuur van Samen Kerk in Nederland – SKIN, een overkoepelende stichting van meer dan 80 migrantenkerken – voelen wij ons in deze dagen geroepen om ons krachtig uit te spreken tegen iedere vorm van racisme in onze samenleving. Lees hier onze verklaring.

25 maart 2020 / Corona Crisis: Samen Kerk = Samen Sterk

Een gelegenheidscoalitie voor en door migrantenkerken in Nederland lanceert het Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk. Zij luiden hiermee de noodklok: er zijn momenteel naar schatting tientallen migrantenkerken die door het coronavirus in de problemen komen. Zij dreigen door de coronacrisis hun gebouw kwijt te raken of zelfs failliet te gaan.  Dat is een groot probleem, want uit alle onderzoek blijkt hoe belangrijk de bijdrage aan de samenleving is die migrantenkerken leveren. Zij bereiken juist ook mensen die door officiële instanties niet bereikt worden. En juist in deze onzekere tijden kunnen deze mensen de steun van hun gemeenschap zo goed gebruiken.

>> Hoe komt dit, en hoe kunt u helpen? Kijk op www.steunkerken.nu voor meer informatie.

>> Op zoek naar een overzicht van richtlijnen voor kerken over kerk-zijn in de 1,5 meter samenleving? Check hier NederlandseEngelse en Spaanse informatie.

>> Op zoek naar meer informatie over de coronacrisis en de regels & gevolgen voor kerken? Check dan hier het dossier corona & kerk

>> Wilt u een aanvraag doen bij het corona noodfonds voor internationale kerken? Lees dan hier meer over de mogelijkheden.

Geheel 2020 / SKIN start helpdesk en workshops over kerkbeheer

Als kerk ligt je missie primair bij het delen van het evangelie met mensen. Toch zijn er ook praktische dingen die je moet regelen als kerk: geld en een gebouw zijn nodig, en je wil soms weten wat de regels zijn bijvoorbeeld over de ANBI status, inschrijving bij de Kamer van Koophandel of iemand in dienst nemen. Het is niet altijd makkelijk om deze informatie te vinden. Daarom start SKIN in 2020 met een samenwerking met de VKB, een professionele organisatie die hier veel verstand van heeft. Lees hier meer over deze samenwerking. English version can be downloaded here.

>> Meer informatie via madelon@skinkerken.nl.

​1 januari 2020 / Stichting SKIN

Per 1 januari 2020 is SKIN officieel veranderd van vereniging naar stichting. Onze overige gegevens zijn ongewijzigd. Binnenkort zal het gewijzigde en versterkte bestuur zich online aan u voorstellen.

bottom of page