top of page

Lancering migrantenkerken.nl         een verslag in tekst & beeld

Op deze pagina kunt u het verslag lezen, de foto's bekijken, de powerpoint downloaden & de video van de volledige lancering terugkijken.

Downloads voor pers & webmasters: persbericht in PDF, persbericht in Word, foto's HQ, video HQ, logo v/d website.

Indien u beeldmateriaal wilt gebruiken, graag melden bij info@joshivanveen.com  


 

LOGO MIGRANTENKERKEN.nl.png
Lancering_migrantenkerken.nl_René_de_Reu

Eerste online database van anderstalige kerken in Nederland feestelijk gelanceerd


Een belangrijk moment met betrekking tot intercultureel kerk-zijn: de lancering van migrantenkerken.nl, op 13-06-2019 in het gebouw van de Evangelische Broeder Gemeente in Utrecht.
Op migrantenkerken.nl krijgt een ieder toegang tot een online- en interactieve database, van anderstalige kerken in Nederland. Nog steeds zijn vele mensen er niet van op de hoogte, dat de kerkelijke kaart sinds het eind van de jaren ’90 drastisch is veranderd: weliswaar wordt er regelmatig aandacht geschonken aan de kerkverlating binnen autochtone kerken met ruim 270 personen per dag, terwijl er weinig oog is voor de explosieve kerkgroei binnen kerken met een andere culturele achtergrond. Verspreid over het hele land vinden er wekelijks honderden kerkelijke activiteiten plaats in 75 verschillende talen. Naar schatting zijn er 800.000 tot 1.200.000 migrantenchristenen die in 1200 uiteenlopende kerken samenkomen. In 1997 verenigden diverse migrantenkerken zich in het landelijke en onafhankelijke SKIN (Samen Kerk In Nederland).

De presentatie was in handen van de interkerkelijke voorganger Joshi van Veen namens SKIN: “migrantenkerken.nl wil veelkleurige kerken in Nederland verbinden. Het logo van de site bestaat uit een kerkgebouw met een lichtend kruis erop, dit staat voor de éénheid onder gemeenten die Jezus Christus belijden als Heer van de Kerk; het kerkgebouw bevat een gekleurd glas in lood raam, dit staat voor de verschillen die er ook zijn, qua cultuur, denominatie en theologie. Net zoals een lichaam, wordt Christus’ Kerk dus gekenmerkt door eenheid in diversiteit!”
“De visie achter migrantenkerken.nl is dat verbinding tussen kerken op 3 niveaus kan plaatsvinden: Allereerst helpt een initiatief zoals deze database, bij het vergroten van de zichtbaarheid van uiteenlopende kerken. Wanneer men dan heeft ontdekt welke anderstalige kerken er in hun regio zijn gevestigd, kan een tweede stap zijn elkaar eens te ontmoeten en in gesprek te gaan (hoewel een ieder deze stap kan zetten, zou het mooi zijn als m.n. kerkleiders ontmoeting initiëren). Op het derde niveau spreek je over gezamenlijke vieringen, en samenwerking tussen Nederlandse- en anderstalige kerken.”

Het verzamelen van (fysieke) adresgegevens van migrantenkerken startte in de jaren ’90, bij de publicatie van het boek ‘Gemeenschapsvorming van Aziatische, Afrikaanse en Midden- en Zuidamerikaanse christenen in Nederland: een geschiedenis in wording’.  Ds. Atze van den Broek die hieraan meewerkte, begon met het digitaliseren van de bestanden.  Dit bestand werd een apart onderdeel van de ‘kerkzoeker’ op de PKN-website; gedurende 2009-17 werden deze gegevens up-to-date gehouden door ds. Harry Wolters. In 2018 besloot de Ds. J. van Dijk Stichting de bouw van een online- en interactieve database te financieren; accuraat en geheel gewijd aan anderstalige kerken.

Tijdens de lancering droeg Scriba Dr. René de Reuver, namens de PKN het beheer van het adressenbestand over aan SKIN-voorzitter Ds. Rhoïde Mijnals-Doth. “We hebben afgelopen weekend het Pinksterfeest gevierd, we staan er dan bij stil dat de Geest alle talen spreekt én ons elkaar doet verstaan! Tijdens het kindermoment in diensten, laat ik de kinderen weleens mijn stola zien is gemaakt door vrouwen uit een Ghanese gemeente; één kleur zou het wat saai maken, maar juist door al die verschillende kleuren wordt het één mooi geheel.”, aldus de Reuver.

 

Ds. Simon de Kam lichtte de 5 categorieën toe, die men kan onderscheiden in de database; waarna 5 vertegenwoordigers uit deze kerken hun gemeente presenteerden, in een pitch ondersteund met beelden van de samenkomsten. “Er is gekozen voor een chronologische indeling, in de lijn met de (internationale) kerkgeschiedenis: Oriëntaals Orthodox, Oosters Orthodox, Rooms Katholiek, Protestants, Evangelische- en Pinksterkerken.”

Eelko Kooistra en Peter Wierenga van Kerk op de Kaart, hebben gezorgd voor de technische realisatie van de database. Middels interactieve quizvragen ontdekten de aanwezigen de zoekfuncties van de site. De sfeer tijdens de lanceringsbijeenkomst was feestelijk en intercultureel te noemen, door de samenzang in 7 verschillende talen en typische Indonesische- en Surinaamse hapjes bij de receptie na afloop.

bottom of page