top of page

Teruglezen eerder verschenen magazines & nieuwsbrieven

Wilt u het magazine per mail ontvangen of per post (twee keer per jaar)?
Stuur ons dan uw mailadres of uw adresgegevens via het contactformulier.


NAJAAR 2019 Nieuwsbrief
Download

VOORJAAR 2019 Nieuwsbrief
Download

NAJAAR 2018 Nieuwsbrief
Download

VOORJAAR 2018 Nieuwsbrief
Download

NAJAAR 2017 Nieuwsbrief
Download

VOORJAAR 2017 Nieuwsbrief
Download

NAJAAR 2016 Nieuwsbrief
Download

VOORJAAR 2016 Nieuwsbrief
Download

NAJAAR 2015 Nieuwsbrief
Download

VOORJAAR 2015 Nieuwsbrief
Download
De SKIN Nieuwsbrief voorjaar 2015 (voorlopig vervangt de nieuwsbrief het magazine).

OKTOBER 2014

Download

Filippijnse parochie, Christian Baptist Church, Taalkeuze in kerkdiensten, Platform Migrantenkerken Arnhem


NOVEMBER 2013

Download Nederlandse versie
Sudanese Gospel Mission Houten, Pentecostal Council of Churches, Slavernijverleden, Publicatie onderzoek ‘Naar een hoger plan’

Download English version
In this edition: Sudanese Gospel Mission Houten, Pentecostal Council of Churches, History of slavery, Publication ‘Toward a greater plan’

JUNI 2013

Download Nederlandse versie

60 jaar Geredja Indjili Maluku, Zendingscongres CLADE V, Nieuwe lidkerken in 2012, Interview: The Sound of Worship, boekbesprekingen Een maar anders en Als het Koninkrijk van God komt


Download English version

60 years Geredja Indjili Maluku, Mission Congress CLADE V, New Member Churches in 2012, Interview: The Sound of Worship, Book Reviews Een maar anders and Als het Koninkrijk van God komt

 

DECEMBER 2012

Download Nederlandse versie

Interview met pastor Ola Asubiaro (Glorious Chapel International, Rotterdam), fotoverslag jubileumviering 15 jaar SKIN, Migrantenkerken in Zwolle, boekbespreking More Then Conquerors.

 

Download English version

Interview with pastor Ola Asubiaro (Glorious Chapel International, Rotterdam, Retrospect Jubilee Celebration SKIN, Migrant Churches in Zwolle, Book Review More Then Conquerors.

 

OKTOBER 2012: JUBILEUM EDITIE
Download Nederlandse versie        Download English version

Speciale jubileumuitgave. Interview met Hauw Han en Yanky Horsting (GKIN), toelichting Strategisch Beleidsplan 2012-2015, felicitaties, artikel over opleidingen (Hans Visser), het ontstaan van SKIN-Rotterdam (Robert Calvert), jongerenwerk (Zeth Mustamu), EBG-jongeren aan het woord (Rhoïnde Mijnals-Doth).

 

JUNI 2012

Download tweetalige versie

Interview met Tecleab Habte (Ethiopische Christengemeenschap), Molukse Kerk start eigen theologische opleiding, boekbespreking Importing God, tweede overleg met minister Rosenthal, Contacten tussen voorgangers in Utrecht.

 

DECEMBER 2011
Download tweetalige versie

Overdracht voorzitterschap, ledenvergadering bij Eglise Evangelique de l'Haye, conferentie ongedocumenteerden, Global Christian Forum, Boek See You in The Bible.

 

SEPTEMBER 2011
Download tweetalige versie

Perzische Kerk Kores, viering Veelkleurig Getuigen, Boek Grensgangers, Boek Blessed Migrants, Aankondiging conferentie ongedocumenteerden (Ne/En/Fa), ID-Challenge.

APRIL 2011

Download tweetalige versie
LifeWord Christian Center, strafbaarstelling van llegaliteit, Gesprek met minister Rosenthal over geloofsvrijheid, Gesprek met Wout van Laar, migrantenplatform justitiepastoraat, Lausanne  III.

 

DECEMBER 2010
Download tweetalige versie

Eerbetoon aan voorouders, SKIN Conferentie Mensenhandel, Meeleven met migranten, Grensgangers en kunst van niet-westerse migrantenchristenen.

 

SEPTEMBER 2010
Download tweetalige versie 

Veelkleurig getuigen, gesprek met Rhoinde Mijnals-Doth, verslag ledenvergadering, MIRACLE: de slotfase, aanbevolen: DVD.

FEBRUARI 2010
Download drietalige versie
Drietalige (Nederlands, Engels en Frans) editie met aandacht voor HKI-Cursus 2010, Internationaal SKIN-koor, afscheid Teus Eikelboom, introductie Gerard van 't Spijker, overlijden van dr. Rudy Budimann en een artikel over het bijbelgebruik bij GKIN.


OKTOBER 2009

Download tweetalige versie

Speciale June Beckx-editie vanwege haar afscheid van SKIN.

 

JULI 2009
Download tweetalige versie
MIRACLE, verslag algemene ledenvergadering, Ontmoeting met CHE en Jaarverslag 2008.

 

APRIL 2009

Download tweetalige versie
Verslag ledenvergadering, gesprek met Barbara Gwanmesia, Stichting Hulp in de Praktijk, Stichting Present, Afronding Cursus 2008, St. Vrienden Migrantenkerken en de Ideeënwedstrijd.

DECEMBER 2008
Download tweetalige versie

Afscheid van Joke Snijders, Gesprek met Ahadu Beza, Basisrechten ongedocumenteerden, 8e Kerk CEPAC Philadelphia Swahili, Ontwikkelingswerk migrantenkerken en het SKIN Jongeren Event

 

OKTOBER 2008
Download tweetalige versie
Interview met Dr. Bas Plaiser, Jaarverslag 2007, Registratie van kerkgenootschappen, Schuldproblematiek en impressies en aanbevelingen SKIN-ledenvergadering
 

JULI 2008
Download tweetalige versie
Interview met Dr. Bas Plaiser, Jaarverslag 2007, Registratie van kerkgenootschappen, Schuldproblematiek en impressies en aanbevelingen SKIN-ledenvergadering.


APRIL 2008

Download tweetalige versie

In memoriam ds. Polanen, interview met voorzitter Paul The Gwan Tjaij en veel kort nieuws.

 

DECEMBER 2007
Download tweetalige versie
De laatste editie van 2007 bevat nieuws over de cursus voor leidinggevenden, de speciale gids migrantenkerken Rotterdam en een foto-impressie van het tienjarig jubileum van SKIN.

 

NOVEMBER 2007
Download tweetalige visie

Speciale jubileumuitgave van SKIN. Interviews met ds. Polanen, Otto Ruff, Kathleen Ferrier, Hans Visser, Sjaak van 't Kruis, Paul The Gwan Tjaij, Ineke Bakker, Wout van Laar, Edward de Kam, Bert de Jong, Rian Ederveen, Jaap van der Sar en Mirjam Nieboer.

 

SEPTEMBER 2007
Download tweetalige versie

Actualiteiten en mededelingen, een gesprek met pastor Jean Mbonimpa, een verslag van de ledenvergadering 2007, brief aan de jongerenleiders van SKIN-lidkerken.

 

MEI 2007

Download tweetalige versie

Gesprek met June Beckx in het kader van tienjarig bestaan SKIN, Migrantenkerken in de stad Utrecht, Afrikaanse uitleg bij de bijbel, de Schrift als vertolker van cultuur en traditie, en kort nieuws.


DECEMBER 2006

Download tweetalige versie

Een verslag van het rapport Gratis en Waardevol, info over de cursus voor nieuwe contactpersonen van SKIN en kort nieuws.

 

SEPTEMBER 2006

Download tweetalige versie

Armeense kerk, jongerenconferentie van 8e Kerk CEPAC Philadelfia Swahili, migrantenjongeren op Flevo Festival.

 

JUNI 2006

Download tweetalige versie

Aankondiging cursus voor leidinggevenden 2007, gesprek met ds. Eric Sarwar, uitreiking certificaten.

 

  

bottom of page