top of page

Wat wij doen

Doelgroep en Doelstellingen
Op basis van schattingen van het Katholieke Allochtonen Pastoraat en SKIN wordt verondersteld dat er in Nederland honderden migrantenkerken en internationale kerken zijn en minstens 800.000 migrantenchristenen. Het merendeel van hen is Rooms-Katholiek. In meer dan 75 talen worden er kerkdiensten gehouden in Nederland.

 

De interne en externe (brede) doelstellingen van SKIN zijn:

1. Intern: Dat de lidkerken ten volle kerk kunnen zijn. Dit betekent dat     zij op eigen wijze hun geloof kunnen belijden in eigen cultuur, taal       en traditie.

2. Extern: Actief burgerschap en volwaardige participatie in de Kerk         en samenleving van Nederland bevorderen door middel van: 

    a. een platform te zijn van toerusting, vorming en uitwisseling                  (empowerment en sharing) enerzijds en

    b. anderzijds ons als stem en gezicht van de migrantenkerken en

       internationale kerken in Nederland te presenteren en te 

       manifesteren naar de autochtone kerken, overheid en politiek,

       maatschappelijke en religieuze organisaties en de hele

       Nederlandse samenleving.

 

 

 

Drie kerngebieden

De missie van SKIN voor de beleidsperiode 2012-2015 luidt als volgt: SKIN wil een tastbare bijdrage leveren in het voorzien van de basisbehoeften van haar lidkerken (back to basics!); te weten huisvesting, toerusting van leiders en het betrekken van jongeren bij de Kerk. Deze drie kerngebieden zijn essentiële factoren voor de stabiliteit en continuïteit van de christelijke geloofsgemeenschappen. SKIN ziet hierin voor zichzelf een verbindende, informerende en coördinerende en/of verwijzende rol weggelegd. 

Klik hier om ons Strategisch Beleidsplan te lezen, waarin de drie kerngebieden verder zijn uitgewerkt.

 

 

 

 

Strategie: regionalisatie

Het opzetten en versterken van regionale netwerken kan bijdragen aan zowel de opbouw als de uitbouw van de migrantenkerken en internationale kerken, en van SKIN als de landelijke vereniging van deze kerken. Dit wil zeggen dat er tegelijkertijd wordt gewerkt aan het bevorderen van de verbondenheid tussen de migrantenkerken en internationale kerken onderling (zowel lidkerken als niet-leden van SKIN) en aan het efficiënter presenteren van migrantenkerken en internationale kerken naar de autochtone kerken, overheid en samenleving van Nederland. Er wordt dan lokaal gestalte gegeven aan ons ideaal: Samen Kerk zijn.

 

In 2007 werd door Rev. Robert Calvert stichting SKIN-Rotterdam officieel opgericht. Wat SKIN doet op landelijk niveau, doet SKIN-Rotterdam in Rotterdam. SKIN-Rotterdam is een onafhankelijke rechtspersoon en heeft een eigen bestuur. Pastor Nana Opoku Konu is voorzitter en in 2010 is Madelon Grant aangesteld als coördinator van SKIN-Rotterdam.

Klik hier om de website van SKIN Rotterdam te bezoeken.

 

 

 

 

Resultaten

De resultaten van het werk van vereniging SKIN presenteren wij elk jaar in een verslag.

Klik hier om de verslagen te bekijken.

 

bottom of page