ANBI status voor kerken

 

Wat is de ANBI status?

> ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een organisatie met de ANBI status is officieel erkend als goed doel, als organisatie die er niet alleen voor ‘de eigen mensen’ is, maar het algemeen belang dienen. Dat wil zeggen: de hele samenleving, iedereen mag meedoen.

> De ANBI status kan alleen worden aangevraagd door non-profit organisaties die staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel (bijv. stichting of kerkgenootschap).

> Je vraagt de ANBI status aan bij de Belastingdienst. De aanvraag houdt in dat je aan een aantal criteria moet voldoen, en een formulier moet invullen.

> De ANBI status is niet verplicht. Als je ervoor kiest om de ANBI aan te vragen, moet je aan een aantal voorwaarden en verplichtingen voldoen. Als je niet akkoord bent met die voorwaarden of niet aan de verplichtingen kunt of wilt voldoen, moet je de ANBI niet aanvragen.

Wat is het nut van de ANBI status?

> Als een organisatie de ANBI status heeft, zijn er een aantal belastingvoordelen. Zo mogen alle giften aan deze organisatie worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Dus als Carla 750 euro per jaar aan de kerk geeft, kan zij dat bij haar belastingaangifte over dat jaar doorgeven, en krijgt ze een deel van dit geld terug.

> Hoeveel iemand precies terug krijgt, hangt van zijn of haar persoonlijke inkomenssituatie af (m.n. welke belastingschaal iemand in valt).

> Deze regeling is dus bedoeld om te stimuleren dat mensen geld geven aan een goed doel. Mensen kunnen dan immers meer geven: als ze 1000 euro aan een kerk met ANBI geven en ze krijgen 500 euro terug, kost het ze maar 500 euro terwijl de kerk 1000 euro krijgt. Hierdoor krijgen goede doelen meer inkomsten, die ze goed besteden voor de samenleving.

> Van elke organisatie moet eerst worden gecontroleerd of het echt een goed doel is. Hiervoor is het van belang, dat uit de statuten blijkt dat de activiteiten van de organisatie niet alleen voor ‘de eigen mensen’ zijn, maar het algemeen belang dienen.

Kerk en ANBI status

> Soms hebben christenen twijfel of het correct is om de ANBI status als kerk te hebben. Zorgt dit er niet voor dat mensen geld aan de kerk geven vanuit een onjuiste motivatie, namelijk dat je het dan via de belasting weer terug kunt krijgen? Sommigen lossen dit op door het geld dat zij terug krijgen van de belastingdienst, weer terug te geven aan de kerk. Zo weet je zeker dat je gift naar God gaat, en niet om er zelf beter van te worden. En de kerk profiteert hier dan in feite alleen maar van, omdat die meer geld krijgt. Maar uiteraard is het aan kerken zelf om dit te beslissen.

> De ANBI status heeft alleen nut, als je als kerk de administratie zo bijhoudt, dat je aan het einde van het jaar precies weet hoeveel geld ieder kerklid heeft gegeven. De Belastingdienst kan namelijk kerklid Carla vragen om bewijs dat zij inderdaad 750 euro aan de kerk heeft gegeven, en als kerk moeten jullie dan een officieel bewijs daarvan kunnen aanleveren (op briefpapier met logo en handtekening namens het bestuur).

> De ANBI status geldt sinds 2021 niet meer voor contante giften, alleen voor digitaal overgemaakte giften. De ANBI status heeft ook geen nut voor ongedocumenteerde kerkleden die giften geven aan de kerk, omdat zij geen belastingaangifte doen en hun giften dus niet kunnen aftrekken.

Wat is het risico van een ANBI status?

> Aan de ANBI status zijn een aantal criteria verbonden. Daar moet je aan voldoen. Als je daar niet aan voldoet, is het ergste wat er kan gebeuren dat je ANBI status wordt ingetrokken. Je krijgt dus geen boete of iets dergelijks.

> Het is als kerk belangrijk om helder te communiceren met je gemeenteleden over de ANBI status. Zij moeten weten of de kerk wel of geen ANBI status heeft, en op welke manier zij hun giften moeten overmaken om te zorgen dat zij meegeteld kunnen worden in de kerkadministratie.

 

Twijfel je of jouw organisatie de ANBI status heeft? Je kunt dat altijd opzoeken in het officiële register.

 

Meer weten over de ANBI status, of ANBI status aanvragen? Neem contact op met de SKIN Helpdesk via info@skinkerken.nl.